POL103 History of Political Ideas

Faculty of Social Studies
Autumn 2019
Extent and Intensity
2/0/0. 4 credit(s). Type of Completion: zk (examination).
Teacher(s)
doc. Mgr. Pavel Dufek, Ph.D. (lecturer)
Mgr. et Mgr. Jiří Baroš, Ph.D. (lecturer)
Mgr. Sylvie Bláhová, Ph.D. (seminar tutor)
Mgr. Martin Job (seminar tutor)
Mgr. Tomáš Kratochvíl, Ph.D. (seminar tutor)
Mgr. Patrik Taufar, MA, E.MA, Ph.D. (seminar tutor)
Guaranteed by
doc. Mgr. Pavel Dufek, Ph.D.
Department of Political Science – Faculty of Social Studies
Contact Person: Mgr. Lucie Pospíšilová
Supplier department: Department of Political Science – Faculty of Social Studies
Timetable
Thu 19. 9. 12:00–13:40 U32, Thu 26. 9. 12:00–13:40 U32, Thu 3. 10. 12:00–13:40 U32, Thu 10. 10. 12:00–13:40 U32, Thu 17. 10. 12:00–13:40 U32, Thu 24. 10. 12:00–13:40 U32, Thu 31. 10. 12:00–13:40 U32, Thu 7. 11. 12:00–13:40 U32, Thu 14. 11. 12:00–13:40 U32, Thu 21. 11. 12:00–13:40 U32, Thu 28. 11. 12:00–13:40 U32, Thu 5. 12. 12:00–13:40 P31 Posluchárna A. I. Bláhy, Thu 12. 12. 12:00–13:40 U32
 • Timetable of Seminar Groups:
POL103/01: Wed 18:00–19:40 U41
POL103/02: Thu 8:00–9:40 U34
POL103/03: Thu 16:00–17:40 U41
Course Enrolment Limitations
The course is only offered to the students of the study fields the course is directly associated with.
fields of study / plans the course is directly associated with
there are 21 fields of study the course is directly associated with, display
Course objectives
The course is intended to inform students about the development of political thinking from the Ancient Greece to the nineteenth century. At the end of the course students will have acquired knowledge of the most important political philosophers and traditions of political thinking in the history of Western philosophy, and will be able to understand and explain the roots and background of contemporary thinking about politics and its lingering problems. Upon reading of selected primary and secondary texts, students will learn the ability to critically evaluate main problems and concepts of the history of political ideas.
Learning outcomes (in Czech)
Studenti a studentky budou po absolvování předmětu schopni:

popsat genealogii základních politických pojmů (moc,. legitimita, spravedlnost, svoboda atd.)
identifikovat nejvýznamnějších témata a problémy, které zakládají tradici filosofické reflexe politiky v západních zemích
vysvětlit zdroje a zázemí současných úvah o politice a jejích přetrvávajících problémech
kriticky posoudit stěžejní problémy a koncepty dějin západního politického myšlení.
analyzovat přesvědčivost v současnosti navrhovaných řešení na pozadí nabytých znalostí
Syllabus
 • 1. Introduction. Nature and Role of Political Philosophy
 • 2. Pre-Socratics, Socrates, Plato
 • 3. Aristotle, Stoicism and Roman Political Thought
 • 4. Christian political thought: St. Augustine, Aquinas
 • 5. The Dawn of Modern Times: Niccolò Machiavelli
 • 6. Classicla Social Contract Theory: Hobbes, Locke
 • 7. French Enlightenment: Montesquieu, Rousseau
 • 8. Scottish Enlightenment: Hume, Smith
 • 9. Self-Study Week
 • 10. Enlightenment and Deontological Ethics (Kant); Freedom, Civic Society and the State (Hegel)
 • 11. Reaction to 18th Century Revolutions: Burke's Conservatism and Tocqueville's Arictocratic Liberalism
 • 12. Utilitarianism and the Split Within Liberalism: Bentham, J.S. Mill
 • 13. Analysis of Politics in Modern Times: Marx
Literature
 • Hume, David. „O původu idejí“ a „O vzniku vlády“, in: Hume: 300 let od narození, ed. Marek Loužek. Praha: Centrum pro ekonomiku a politiku, s. 123–127, 129–132
 • Bentham, Jeremy. „Anarchical Fallacies, being an examination of the Declaration of Rights issued during the French Revolution“, in: Jeremy Waldron (ed.), Nonsense Upon Stilts: Bentham, Burke and Marx on the Rights of Man, London: Methuen, 1987, s. 46–59
 • Helm, Paul, „David Hume“, in: Konzervativní myslitelé, ed. Roger Scruton. Brno: CDK, 1994, s. 9–26
 • Kant, Immanuel. „Odpověď na otázku: co je to osvícenství?“ Filosofický časopis č. 3, 1993, s. 381–387
 • MILL, John Stuart. Vybrané spisy o etice, společnosti a politice. Translated by Martin Pokorný - Ondřej Beran - František Vahalík. První vydání. Praha: Oikoymenh, 2018, 375 stran. ISBN 9788072982370. info
 • BAROŠ, Jiří. Suverenita u Rousseaua (Sovereignty in Rousseau). In Vojtěch Belling, Lukáš Kollert. Suverenita panovníka, lidu a státu v moderní politické filosofii. 1st ed. Ústí nad Labem: Filozofická fakulta Univerzity J. E. Purkyně v Ústí n. Labem, 2017, p. 52-74. Studia Philosophica, sv. 15. ISBN 978-80-7561-064-5. info
 • SOBEK, Tomáš. Právní rozum a morální cit : hodnotové základy právního myšlení. Vydání první. Praha: Ústav státu a práva AV ČR, v.v.i., 2016, 339 stran. ISBN 9788087439234. info
 • MILL, John Stuart. Vybrané spisy o etice, společnosti a politice. Translated by Martin Pokorný - Karel Šprunk. První vydání. Praha: Oikoymenh, 2016, 229 stran. ISBN 9788072984879. info
 • KRATOCHVÍL, Petr. Původ a smysl národního zájmu : analýza legitimity jednoho politického konceptu. 1. vyd. Brno: Centrum pro studium demokracie a kultury (CDK), 2010, 211 s. ISBN 9788073252069. info
 • HOBBES, Thomas. Leviathan, aneb, Látka, forma a moc státu církevního a politického. Edited by Jiří Chotaš - Zdeněk Masopust - Marina Barabas, Translated by Kare. Vydání první. Praha: Oikoymenh, 2009, 513 stran. ISBN 9788072981069. info
 • AUGUSTIN. O Boží obci knih XXII. Translated by Julie Nováková. Přetisk 1. vyd. Praha: Karolinum, 2007, 447 s. ISBN 9788024612843. info
 • Adam Smith semper vivus. Edited by Josef Šíma. Praha: Liberální institut, 2003, 48 s. ISBN 8086389197. info
 • SHAPIRO, Ian. Morální základy politiky. Translated by Milan Znoj. Vyd. 1. V Praze: Univerzita Karlova, 2003, 239 s. ISBN 8024607166. info
 • MONTESQUIEU, Charles Louis de Seconda. O duchu zákonů. Edited by Markéta Šálená, Translated by Stanislav Lyer. Dobrá Voda: Aleš Čeněk, 2003, 365 s. ISBN 8086473309. info
 • CÍSAŘ, Ondřej. Platón, Aristotelés a jejich typy politických zřízení. (Plato, Aristotle and their Regime Types). In Demokracie. Teorie, modely, osobnosti, podmínky, nepřátelé a perspektivy demokracie. Brno: Mezinárodní politologický ústav, 2003, p. 49-56. Sborníky, č. 16. ISBN 8021031956. info
 • TOMÁŠ AKVINSKÝ. Tomáš Akvinský o zákonech v Teologické sumě. Translated by Karel Šprunk. Vyd. 1. Praha: Krystal OP, 2003, 143 s. ISBN 8085929597. info
 • SMITH, Adam. Pojednání o podstatě a původu bohatství národů. Nové, přeprac. vyd. Praha: Liberální institut, 2001, xv, 986. ISBN 8086389154. info
 • MACHIAVELLI, Niccolò. Úvahy o vládnutí a o vojenství. Translated by Josef Hajný. Vyd. 1. Praha: Argo, 2001, 343 s. ISBN 8072033913. info
 • TOCQUEVILLE, Alexis de. Demokracie v Americe. Translated by Vladimír Jochmann. Vyd. 2., v nakladatelství A. Praha: Academia, 2000, 624 s. ISBN 8020008292. info
 • ARISTOTELÉS. Politika. Translated by Antonín Kříž. 2. vyd. Praha: Rezek, 1998, 499 s. ISBN 80-86027-10-4. info
 • BURKE, Edmund. Úvahy o revoluci ve Francii. 1. vyd. Brno: Centrum pro studium demokracie a kultury (CDK), 1997, 278 s. ISBN 80-85959-23-2. info
 • PLATÓN. Ústava. Translated by Radislav Hošek. Vydání první. Praha: Svoboda-Libertas, 1993, 523 stran. ISBN 8020503471. info
 • ROUSSEAU, Jean-Jacques. Rozpravy. Vyd. 1. Praha: Svoboda, 1978, 282 s. info
 • MARX, Karl and Friedrich ENGELS. Manifest komunistické strany. 25. vyd. Praha: Svoboda, 1974, 331 s. info
 • LOCKE, John. Dvě pojednání o vládě. Vyd. 1. Praha: Nakladatelství Československé akademie věd, 1965, 274 s. info
Teaching methods
The basic pedagogical method of the course are lectures on each topic, which put the required readings into intellectual-historical context, and also focus on several selected problems and issues. Students are required to read the assigned readings before each lecture, so that they are ready to answer the teacher's in-class questions adequately.
Lectures are supplemented by four seminars devoted to detailed analysis of assigned readings and presentation of students' independent activity.
Assessment methods
There are two requirements to fulfil in order to finish the course:
(1) Attending four seminars each term (37,5 %)
(2) Final written test in the exam period (67,5 %).
The overall assessment (A through F) represents the total point score from the two parts. Questions the final test are based both on the assigned readings and on the content of the lectures.
Language of instruction
Czech
Further comments (probably available only in Czech)
Study Materials
The course is taught annually.
Listed among pre-requisites of other courses
The course is also listed under the following terms Spring 2000, Spring 2001, Spring 2002, Autumn 2012, Autumn 2013, Autumn 2014, Autumn 2015, Autumn 2016, Autumn 2017, Autumn 2018.
 • Enrolment Statistics (recent)
 • Permalink: https://is.muni.cz/course/fss/autumn2019/POL103