SOC529a Thesis Project

Faculty of Social Studies
Spring 2013
Extent and Intensity
0/2/0. 12 credit(s). Type of Completion: z (credit).
Teacher(s)
Mgr. Lucie Jarkovská, Ph.D. (lecturer)
Guaranteed by
prof. PhDr. Ladislav Rabušic, CSc.
Department of Sociology - Faculty of Social Studies
Contact Person: Ing. Soňa Enenkelová
Supplier department: Department of Sociology - Faculty of Social Studies
Prerequisites (in Czech)
Předmět si studenti zapisují v předposledním semestru před odevzdáním diplomové práce a přistoupení ke státní závěrečné zkoušce, jejíž součástí je obhajoba této práce.
Course Enrolment Limitations
The course is only offered to the students of the study fields the course is directly associated with.
fields of study / plans the course is directly associated with
Course objectives (in Czech)
Cílem předmětu je předložit návrh diplomové práce a rozpracovat podrobněji její projekt. Studující předloží design své práce – z hlediska obsahového a metodologického, případně vypracovanou dohodnutou část finálního celku diplomové práce.
Syllabus (in Czech)
  • Předmět probíhá formou individuálních konzultací s vedoucím práce v průběhu vlastního zpracovávání zadání.
Teaching methods (in Czech)
Vypracování písemné práce a její konzultace.
Assessment methods (in Czech)
Předmět probíhá formou individuálních konzultací s vedoucím práce. Je zakončen zápočtem, jenž uděluje vedoucí práce. Podmínky udělení zápočtu jsou v kompetenci vedoucího práce a odvíjejí se od individuální dohody.
Language of instruction
Czech
Further Comments
The course is taught each semester.
Listed among pre-requisites of other courses
The course is also listed under the following terms Autumn 2011, Spring 2012, Autumn 2012.
  • Enrolment Statistics (recent)
  • Permalink: https://is.muni.cz/course/fss/spring2013/SOC529a