SPRb1134 Work with Victims of Violence

Faculty of Social Studies
Autumn 2022
Extent and Intensity
1/1/0. 4 credit(s). Type of Completion: z (credit).
Taught in person.
Teacher(s)
Mgr. Jitka Čechová (lecturer)
Mgr. Madla Čechová (lecturer)
Guaranteed by
Mgr. Jitka Čechová
Department of Social Policy and Social Work - Faculty of Social Studies
Supplier department: Department of Social Policy and Social Work - Faculty of Social Studies
Timetable
Wed 14:00–15:40 U35
Course Enrolment Limitations
The course is only offered to the students of the study fields the course is directly associated with.

The capacity limit for the course is 18 student(s).
Current registration and enrolment status: enrolled: 18/18, only registered: 3/18
fields of study / plans the course is directly associated with
there are 15 fields of study the course is directly associated with, display
Course objectives
The aim of the course is to give to the students of bachelory program of social work and social policy complex infomation about problems concerning domestic violence, groups vulnerabled to domestic violence, psyche of a victim and an offender of domestic violence and they will learn how to deal with victims. Students also become acquainted with the system of protection against domestic violence and with the latest trends in solving these problems.
Learning outcomes
At the end of this course, students should be able to:
define domestic violence;
describe forms of domestic violence;
make dynamic of domestic violence clear;
make psychologie of victims and agresor clear;
analyze situation of domestic violence;
make individual plan - safety plan.
Syllabus
 • 1. Definition of domestic violence
 • 2. Psychology of an offender.
 • 3. Psychology of a victim of domestic violence.
 • 4. Communication with a victim of domestic violence
 • 5. Principles of guidance for victims of domestic violence.
 • 6. Crisis intervention for victims of domestic violence
 • 7. Theory and methods of social work, theoretical approaches in solving problems of domestic violence, institutional network of helping victims of domestic violence
 • 8. Family networks and domestic violence
 • 9. Legal framework of helping victims of domestic violence I.
 • 10. Legal framework of helping victims of domestic violence II.
 • 11. Legal framework of helping victims of domestic violence III.
 • 12. Victims of domestic violence with specific needs.
 • 13. Final test
Literature
  required literature
 • BENTOVIM, Arnon. Týrání a sexuální zneužívání v rodinách. Vyd. 1. Praha: Grada, 1998. 117 s. ISBN 8071696293. info
 • ČÍRTKOVÁ, Ludmila. Forenzní psychologie. Plzeň: Aleš Čeněk, 2004. 431 s. ISBN 8086473864. URL info
 • VOŇKOVÁ, Jiřina and Ivana SPOUSTOVÁ. Domácí násilí v českém právu z pohledu žen. 2 přeprac. vyd. Praha: ProFem, 2008. 244 s. ISBN 9788090362673. info
  recommended literature
 • HIRIGOYEN, Marie-France. Psychické násilí v rodině a v zaměstnání. Vyd. 1. Praha: Academia, 2002. 229 s. ISBN 80200099409. info
 • KASTOVÁ, Verena. Nebuďte obětí :žijte svůj vlastní život. 1. vyd. Šlapanice: ERA, 2003. 119 s. ISBN 80-86517-61-6. info
 • VARGOVÁ, Branislava, Dana POKORNÁ and Marie TOUFAROVÁ. Partnerské násilí. Praha: Linde, 2008. 159 s. ISBN 9788086131764. info
 • PONĚŠICKÝ, Jan. Agrese, násilí a psychologie moci. Vyd. 1. V Praze: Triton, 2005. 226 s. ISBN 8072545930. info
 • VELIKOVSKÁ, Kamila. Svobodná, i když za mrížemi [i.e. mřížemi]. Vyd. 1. Brno: Jota, 2006. 279 s. ISBN 8072174258. info
  not specified
 • ČÍRTKOVÁ, Ludmila, Radka MACHÁČKOVÁ and Markéta VITOUŠOVÁ. Domácí násilí : přístup k řešení problému ve vybraných evropských zemích : studie. Praha: Bílý kruh bezpečí, 2002. 143 s. ISBN 8086284190. info
Teaching methods
- lecture - model situation - bainstorming - work in group
Assessment methods
final knowledge test, seminar paper, 80% participation in lectures
Language of instruction
Czech
Further Comments
Study Materials
The course is taught annually.
The course is also listed under the following terms Autumn 2019, Autumn 2020, Autumn 2021.
 • Enrolment Statistics (recent)
 • Permalink: https://is.muni.cz/course/fss/autumn2022/SPRb1134