POLb1007 Party Systems

Faculty of Social Studies
Autumn 2019
Extent and Intensity
1/1/0. 7 credit(s). Type of Completion: zk (examination).
Teacher(s)
doc. PhDr. Roman Chytilek, Ph.D. (lecturer)
prof. PhDr. Lubomír Kopeček, Ph.D. (lecturer)
doc. Mgr. Michal Pink, Ph.D. (lecturer)
Mgr. Adam Folvarčný (seminar tutor)
Mgr. Milan Podmaník (seminar tutor)
Guaranteed by
prof. PhDr. Lubomír Kopeček, Ph.D.
Department of Political Science - Faculty of Social Studies
Contact Person: Mgr. Lucie Pospíšilová
Supplier department: Division of Politology - Department of Political Science - Faculty of Social Studies
Timetable
Tue 17. 9. 14:00–15:40 P51 Posluchárna V. Čermáka, Tue 24. 9. 14:00–15:40 P51 Posluchárna V. Čermáka, Tue 1. 10. 14:00–15:40 P51 Posluchárna V. Čermáka, Tue 8. 10. 14:00–15:40 P51 Posluchárna V. Čermáka, Tue 15. 10. 14:00–15:40 P51 Posluchárna V. Čermáka
 • Timetable of Seminar Groups:
POLb1007/01: Tue 29. 10. 16:00–17:40 U36, Tue 5. 11. 16:00–17:40 U36, Tue 12. 11. 16:00–17:40 U36, Tue 19. 11. 16:00–17:40 U36, Tue 26. 11. 16:00–17:40 U36, Tue 3. 12. 16:00–17:40 U36, Tue 10. 12. 16:00–17:40 U36
POLb1007/02: Wed 30. 10. 16:00–17:40 U42, Wed 6. 11. 16:00–17:40 U42, Wed 13. 11. 16:00–17:40 U42, Wed 20. 11. 16:00–17:40 U42, Wed 27. 11. 16:00–17:40 U42, Wed 4. 12. 16:00–17:40 U42, Wed 11. 12. 16:00–17:40 U42
POLb1007/03: Tue 29. 10. 14:00–15:40 P51 Posluchárna V. Čermáka, Tue 5. 11. 14:00–15:40 P51 Posluchárna V. Čermáka, Tue 12. 11. 14:00–15:40 P51 Posluchárna V. Čermáka, Tue 19. 11. 14:00–15:40 P51 Posluchárna V. Čermáka, Tue 26. 11. 14:00–15:40 P51 Posluchárna V. Čermáka, Tue 3. 12. 14:00–15:40 P51 Posluchárna V. Čermáka, Tue 10. 12. 14:00–15:40 P51 Posluchárna V. Čermáka
Prerequisites (in Czech)
! POL102 Party Systems && ! NOW ( POL102 Party Systems )
Absolvování předmětu Úvod do politologie.
Course Enrolment Limitations
The course is only offered to the students of the study fields the course is directly associated with.
fields of study / plans the course is directly associated with
there are 29 fields of study the course is directly associated with, display
Course objectives
The course deals with notions and types of political parties and party systems. The students will have outlook on party politics in modern democracies.
Learning outcomes
At the end of the course students should be able to understand and explain notions and concepts of political parties and party systems. They also have knowledge of current party politics.
Syllabus
 • 1. Introduction. 2. Theory of political parties I. 3. Theory of political parties II. 4. Theory of party systems I. 5. Theory of party systems II. 6. Election systems and party systems. 7.-12. Party systems of France, Germany, Great Britain, Italy, Poland etc. The syllabus with details can be found in IS e-folder.
Literature
  required literature
 • Fiala, P. – Strmiska, M.: Teorie politických stran. Brno 1998, resp. 2009, s. 14-66.
 • Sartori, Giovanni: Strany a stranické systémy. Schéma pro analýzu. Brno 2005, s. 123 – 243.
 • Gallagher, M. – Laver, M. – Mair, P.: Representative Government in Modern Europe. London 2011, s. 197-227, 314-321.
 • Kopeček, L. – Spáč, P.: System partyjny Słowacji. In Elżbieta Pałka (ed.): Współczesna Słowacja. Sytuacja wewnętrzna i pozycja międzynarodowa. Wrocław 2010 (18 stran, v ISu vložena zkrácená česká verze textu).
 • Walchuk, B. A Whole New Ballgame: The Rise of Canada’s Fifth Party System. 2011 (cca 12 stran)
 • Duverger, M.: Politické strany. Praha 2016, s. 97-101 a 105.
 • Rybář, M. – Spáč, P. – Voda, P. – Nemčok, M.: Po stopách politického zemětřesení. Parlamentní volby na Slovensku roku 2016. Brno (v tisku, cca 25 stran).
 • Carty, K. Political Turbulence in Dominant Party System, PS Online, 2006 (cca 10 stran).
 • Gaffney, J. Political Leadership in France. From Charles de Gaulle to Nicolas Sarkozy. Palgrave-Macmillan, Basingstoke, 2010. s. 138 – 153.
 • Hloušek, V. – Kopeček, L. – Šedo, J.: Politické systémy. Brno 2011, s. 187 – 207
 • Dvořáková, V.: Spojené státy americké. In: Dvořáková, Vladimíra a kol.: Komparace politických systémů I. Základní modely demokratických systémů. Praha 2008, s. 78 – 87.
 • Markowski, R. The Polish parliamentary election of 2015: a free and fair election that results in unfair political consequences. West European Politics, 39, 2016, s. 1311-1322.
Teaching methods
The course consists of lectures and semminars.
Assessment methods
Midterm and final test; seminar paper; presentation; participation.
Language of instruction
Czech
Further comments (probably available only in Czech)
Study Materials
The course is taught annually.
The course is also listed under the following terms Autumn 2020, Autumn 2021, Autumn 2022.
 • Enrolment Statistics (Autumn 2019, recent)
 • Permalink: https://is.muni.cz/course/fss/autumn2019/POLb1007