SANb1006 Sociální antropologie rodiny, příbuzenství a sociálních sítí

Fakulta sociálních studií
podzim 2019
Rozsah
1/1/0. 6 kr. Ukončení: zk.
Vyučující
doc. Mgr. Eva Šlesingerová, Ph.D. (přednášející)
Garance
doc. Mgr. Eva Šlesingerová, Ph.D.
Katedra sociologie - Fakulta sociálních studií
Dodavatelské pracoviště: Katedra sociologie - Fakulta sociálních studií
Rozvrh
každé liché úterý 8:00–11:40 U35
Předpoklady
! SAN104 Sociální antropologie rodiny, příbuzenství a sociálních sítí && ! NOW ( SAN104 Sociální antropologie rodiny, příbuzenství a sociálních sítí )
Nejsou
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Představit studentům základní koncepty pro studium příbuzenství a sociálních sítích jak v současné, tak dějinné sociální antropologii. Podpořit u studentů kulturně sensitivní imaginaci, která se k příbuzenství váže napříč světovými kulturami.
Výstupy z učení
Student bude po absolvování předmětu schopen odborně diskutovat a nahlédnout příbuzenskou terminologii, témata spojená se sňatkem a rozvodem partnerství či manželství, identifikovat různé druhy rodinného soužití, romantické lásky, směny žen coby alianční strategie a budování politických a ekonomických sítí.
Osnova
  • Prosím sledujte aktuální osnovu pro danou ročníkovou kohortu
Literatura
    povinná literatura
  • SKUPNIK, Jaroslav. Antropologie příbuzenství: příbuzenství, manželství a rodina v kulturněantropologické perspektivě. Praha: Sociologické nakladatelství (SLON), 2010. Studijní texty. ISBN 978-80-7419-019-3.
Výukové metody
Přednášky, semináře, diskuse, skupinové projekty
Metody hodnocení
Prosím sledujte aktuální sylabus pro danou ročníkovou kohortu
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je vyučován každoročně.
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2020, podzim 2021, podzim 2022, podzim 2023.