SOC152 Basic of classical sociology

Faculty of Social Studies
Spring 2000
Extent and Intensity
2/0. 6 credit(s). Type of Completion: zk (examination).
Teacher(s)
prof. Miloslav Petrusek, CSc. (lecturer), prof. PhDr. Petr Mareš, CSc. (deputy)
Guaranteed by
prof. PhDr. Petr Mareš, CSc.
Department of Sociology - Faculty of Social Studies
Contact Person: prof. PhDr. Petr Mareš, CSc.
Course Enrolment Limitations
The course is only offered to the students of the study fields the course is directly associated with.
fields of study / plans the course is directly associated with
Syllabus (in Czech)
 • Zrod sociologie z ducha literatury, osvícenství a utopie
 • Paradigmata klasického positivismu
 • Auguste Comte
 • Materialistické pojetí dějin Karla Marxe
 • 19. století ve znamení Darwina
 • Sociologický romantismus a osobitosti rané německé sociologie
 • Max Weber
 • Sociologický impresionismus nebo formalismus?
 • Francouzská sociologická škola: Durkheim - předchůdci a žáci
 • Francouzský klasický psychilogismus
 • Vilfredo Pareto - zapomenutý klasik
 • Počátky americké sociologie: otcové zakladatelé
 • malí sociologové velkých sociologií a velcí sociologové malých sociologií.
Language of instruction
Czech
Further comments (probably available only in Czech)
The course is taught only once.
The course is taught: in blocks.
Note related to how often the course is taught: tři týdenní bloky, 4 hodiny, ve čtvrtek odpoledne , 4 hodiny v pátek dopoledne.
General note: Výuka 9., 10., 23., 24. března, 6., 7. 27, 28. dubna 4., 5. května, zkoušky a konzultace 1. a 2. cervna. Přesné termíny a učebny budou ještě upřesněny.
Information on course enrolment limitations: Jen pro studenty FSS
The course is also listed under the following terms Autumn 2002, Autumn 2003, Spring 2019, Spring 2024.
 • Enrolment Statistics (Spring 2000, recent)
 • Permalink: https://is.muni.cz/course/fss/spring2000/SOC152