SPP279 Bachelor Thesis

Faculty of Social Studies
Spring 2006
Extent and Intensity
0/0/0. 4 credit(s). Type of Completion: z (credit).
Teacher(s)
prof. PhDr. Libor Musil, CSc. (lecturer)
Guaranteed by
prof. PhDr. Libor Musil, CSc.
Department of Social Policy and Social Work - Faculty of Social Studies
Prerequisites (in Czech)
! NOWANY ( SPP278 Closure Thesis )
Tento předmět studenti zapisují v semestru, kdy chtějí odevzdat diplomovou práci. Podmínkou udělení zápočtu je odevzdání práce v předepsaném termínu a v souladu s jejím zadáním.
Course Enrolment Limitations
The course is only offered to the students of the study fields the course is directly associated with.
fields of study / plans the course is directly associated with
there are 7 fields of study the course is directly associated with, display
Language of instruction
Czech
Further Comments
The course is taught annually.
The course is also listed under the following terms Autumn 2002, Spring 2003, Autumn 2003, Spring 2004, Autumn 2004, Spring 2005, Autumn 2005, Autumn 2006, Spring 2007, Autumn 2007, Spring 2008, Autumn 2008, Spring 2009, Autumn 2009, Spring 2010, Autumn 2010, Spring 2011, Autumn 2011, Spring 2012, Autumn 2012, Spring 2013, Autumn 2013, Spring 2014, Autumn 2014, Spring 2015.
  • Enrolment Statistics (Spring 2006, recent)
  • Permalink: https://is.muni.cz/course/fss/spring2006/SPP279