SAN105 Etnografie a terénní výzkum

Fakulta sociálních studií
jaro 2011
Rozsah
2/2. 9 kr. Ukončení: zk.
Vyučující
Mgr. Michal Nekorjak, Ph.D. (přednášející)
doc. Mgr. et Mgr. Adéla Souralová, Ph.D. (přednášející)
Mgr. Bc. Denisa Fialíková (pomocník)
Garance
doc. Mgr. Eva Šlesingerová, Ph.D.
Oddělení sociální antropologie – Katedra sociologie – Fakulta sociálních studií
Kontaktní osoba: doc. Mgr. et Mgr. Adéla Souralová, Ph.D.
Rozvrh
Čt 8:00–11:40 M117 a každé sudé úterý 8:00–9:40 P21
 • Rozvrh seminárních/paralelních skupin:
SAN105/01: Rozvrh nebyl do ISu vložen. M. Nekorjak, A. Souralová
SAN105/02: Rozvrh nebyl do ISu vložen. M. Nekorjak, A. Souralová
Předpoklady
SAN101 Soc. antropologie-přednášky
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Předmět si smí zapsat nejvýše 54 stud.
Momentální stav registrace a zápisu: zapsáno: 0/54, pouze zareg.: 0/54, pouze zareg. s předností (mateřské obory): 0/54
Mateřské obory/plány
předmět má 6 mateřských oborů, zobrazit
Cíle předmětu
Kurs zprostředkovává základní informace o terénním etnografickém výzkumu a o etnografickém žánru. Literatura, která doprovází jednotlivá témata, zahrnuje jak již klasické etnografie, tak současné práce, které ztělesňují rostoucí teoretickou a metodologickou diverzitu v současné sociální antropologii. Cílem je, aby se frekventanti zorientovali v základní odborné terminologii etnografického zkoumání, klíčových autorech a přístupech a aby se naučili myslet v logice etnografie.
Osnova
 • I. Etnografie jako překlad obrazu do textu
 • II. Relevance etnografie a metody. Zúčastněné pozorování vs. pozorující účast. Pluralita etnografií (pozitivizmus, fenomenologie, praxeologie)
 • III. Osoba a metoda, výzkumnická reflexivita. Etnografie jako žánr, texty, které píšeme, jejich charakter
 • IV. Problém a metoda
 • V. Vstup do terénu: samota výzkumníka
 • VI. Záznam a výpověď. Terénní poznámky, prezentace dat a ochrana informátorů
 • VII. Zobecnění poznatků. Kolik je nutno provést rozhovorů?
 • VIII. Stát se Jiným. Problém překladu
 • IX. Etnografie v laboratoři
 • X. Krize etnografické reprezentace: performační texty, nový žurnalismus, Stand Point Epistemologies
 • XI. Výzkumník a „jeho“ lidé: hierarchie a asymetrie moci. Mezi přátelstvím a nestranností. Etika výzkumu
Literatura
 • Fieldwork dilemmas : anthropologists in postsocialist states. Edited by Hermine G. De Soto - Nora Dudwick. Madison, Wis.: University of Wisconsin Press, 2000, xi, 250. ISBN 0299163741. info
 • Současná filosofie sociálních věd :multikulturní přístup. Edited by Brian Fay - Jana Ogrocká. 1. vyd. Praha: Sociologické nakladatelství, 2002, 324 s. ISBN 80-86429-10-5. info
 • HAMMERSLEY, Martyn a Paul ATKINSON. Ethnography : principles in practice. 3rd ed. London: Routledge, 2007, xi, 275. ISBN 9780415396042. info
 • GEERTZ, Clifford. Works and lives : the anthropology as author. Stanford: Stanford University Press, 1988, vi, 157. ISBN 0804717478. info
 • RABINOW, Paul. Reflections on fieldwork in Morocco. Edited by Pierre Bourdieu - Robert Neelly Bellah. Berkeley: University of California Press, 1977, xiii, 170. ISBN 0520035291. info
Výukové metody
Přednášky, četba, diskuse
Metody hodnocení
3 psané eseje, ústní zkouška, kolokvium
Informace učitele
Kurs SAN105 Etnografie a terénní výzkum v nové akreditaci nahradil kurs SAN302 Výzkumné metody I. Tento kurs je určen především pro studenty prvního ročníku (předpokládáme při tom, že všichni studenti vyšších ročníků již kurs Metody I. absolvovali). Důraz je kladen na čtení etnografických textů a diskusi vybraných témat, které tyto texty zprostředkovávají. Toto představuje hlavní část inovace původního kursu. Kurs SAN105 Etnografie a terénní výzkum má však i seminární část, ve které se objevují témata, která jsou převzata z původního kursu SAN302 Výzkumné metody I. O seminární část okleštěnou verzi kursu SAN105 Etnografie a terénní výzkum nabízí kurs SAN224 Četba etnografických textů. Tento kurs je vypsán jako volitelný pro všechny, kteří již absolvovali kurs SAN302 Výzkumné metody I. a chtěli by se po dobu jednoho semestru soustředěně věnovat diskusi o propojování etnografie jako žánru s etnografií jakožto praxí. Oba kurs budou přednášeny současně, vždy ve čtvrtky od 12.00. Reálně situace bude vypadat tak, že prvních 45 minut bude věnováno přednášce (Grygar). Po ní končí kurs SAN224 Četba etnografických textů a výuka pokračuje pouze pro ty studující, kteří se účastní seminární části kursu SAN105 Etnografie a terénní výzkum (Kašparová).
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je vyučován každoročně.
Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2009, jaro 2010, jaro 2012, jaro 2013, jaro 2014, podzim 2015, jaro 2017.