SAN101 Úvod do sociální antropologie

Fakulta sociálních studií
podzim 2019
Rozsah
2/0/0. 6 kr. Doporučované ukončení: zk. Jiná možná ukončení: z.
Vyučující
Irena Kašparová, M.A., Ph.D. (přednášející), doc. PhDr. Csaba Szaló, Ph.D. (zástupce)
Mgr. Lenka Hadarová (pomocník)
Garance
Irena Kašparová, M.A., Ph.D.
Katedra sociologie – Fakulta sociálních studií
Kontaktní osoba: Irena Kašparová, M.A., Ph.D.
Dodavatelské pracoviště: Katedra sociologie – Fakulta sociálních studií
Rozvrh
Čt 10:00–11:40 P21
Předpoklady
! SANb1001 Soc. antropologie-přednášky && ! NOW ( SANb1001 Soc. antropologie-přednášky )
Nejsou - předmět je určen pro studenty prvního semestru studia.
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Mateřské obory/plány
předmět má 524 mateřských oborů, zobrazit
Cíle předmětu
Hlavní cíl kurzu je seznámit studenty se základními tématy sociální antropologie. Na konci tohoto kurzu bude studující schopen porozumět a z antropologického hlediska diskutovat témata jako např. příbuzenství, kosmologie, kula, potlatsch, nacionalismus a další a zvládne základní problematiku psaní antropologické eseje.
Výstupy z učení
Student bude po absolvování předmětu schopen: -orientovat se v základních oblastech bádání sociální antropologie - určit teoretické směry, které charakterizují ranné texty sociální antropologie, od doby vzniku disciplíny až do roku cca 1960 - napsat esej na zadané antropologické téma, správně citovat užitou literaturu a propojovat vlastní pozorování s akademickými texty.
Osnova
 • 1.Kultura, jinakost a teorie antropologie - Historie sociální antropologie a její současné opodstatnění a místo v moderní sociální vědě, možné definice kultury, antropologické teorie letem světem od Frazera po Geertze 2. Kinship - příbuzenské systémy Následující dvě přednášky se budou zabývat způsobem, jakým lidé v nejrůznější společnostech chápou a prožívají své příbuzenské vztahy. Zvláštní pozornost bude věnována tomu, jak je chápání příbuzenských vztahů provázáno s konceptem osobnosti, pohlaví a výběrem životního a sexuálního partnera, dále tématice incestu a formám manželství. Vrátíme se také ke strukturální teorie C. Lévi-Strausse, na jejímž příkladě bude ilustrováno, jak je možno přistupovat ke studiu příbuzenských systémů. 3. Náboženství Kosmologie, rituál, duše, smrt, to jsou jen některé jevy, kterou budou v následujících třech přednáškách použity jako příkladové kategorie, skrz které budeme zkoumat některé z hlavních oblastí zájmu tradiční sociální antropologie. Zvláštní pozornost bude věnována nejen antropologickým teoriím náboženství a rituálů, ale i šamanismu, změněným formám vědění a různým způsobům chápání smrti. 4. Ekonomické subsystémy Jakou roli hrají rozvojové, ekonomické a konzervační aktivity západního světa v životě místních a domorodých lidí? Následující přednáškový dvojblok je zaměřen na různé ekonomické poměry a vztahy, které mezi sebou lidé vytvářejí. Pozornost bude také věnována funkcionalistickým teoriím Bronislava Malinowského, vysvětlených na příkladě obchodu v rámci prstence Kula; v následující přednášce pak ekologickým teoriím M. Sahlinse. 5. Politika, moc a stát Následující dvě přednášky představí základy, na kterých je vystavěna antropologie práva a pořádku, moci a odporu, státu a společnosti, času a identity.
Literatura
  povinná literatura
 • Murhhy, R.F.: 1999, Úvod do kulturní a sociální antropologie, Praha: Slon
 • Thomas Hylland Eriksen. 1995, 2001. Small Places Large Issues. London: Pluto Press
 • Soukup, V.: 1996, Dějiny sociální a kulturní antropologie, UK Praha
  doporučená literatura
 • Benedictová, Ruth. 1999. Kulturní vzorce. Praha: Argo
 • Lévi-Strauss, C.2000. Štrukturálna antropologia . Bratislava: Kalligram
Výukové metody
Přednášky, skupinové diskuse
Metody hodnocení
Práce v hodině: pravidelné pětiminutovky, časovaná esej. Úspěšné zvládnutí práce v hodině (60%) umožní studentovi přistoupit k závěrečné zkoušce. Ukončení: Písemná zkouška
Navazující předměty
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je vyučován každoročně.
Nachází se v prerekvizitách jiných předmětů
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2004, podzim 2005, podzim 2006, podzim 2007, podzim 2008, podzim 2009, podzim 2010, podzim 2011, podzim 2012, podzim 2013, podzim 2014, podzim 2015, podzim 2016, podzim 2017, podzim 2018.
 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/fss/podzim2019/SAN101