SAN103 Současná sociální a kulturní teorie

Fakulta sociálních studií
jaro 2020
Rozsah
1/1/0. 6 kr. Doporučované ukončení: zk. Jiná možná ukončení: z.
Vyučující
doc. Mgr. Eva Šlesingerová, Ph.D. (přednášející)
Mgr. Tomáš Paul (cvičící)
Garance
doc. Mgr. Eva Šlesingerová, Ph.D.
Katedra sociologie - Fakulta sociálních studií
Kontaktní osoba: doc. Mgr. Eva Šlesingerová, Ph.D.
Dodavatelské pracoviště: Katedra sociologie - Fakulta sociálních studií
Rozvrh
Čt 20. 2. 12:00–13:40 U35, Čt 27. 2. 12:00–13:40 U35, Čt 5. 3. 12:00–13:40 U35, Čt 12. 3. 12:00–13:40 U35, Čt 19. 3. 12:00–13:40 U35, Čt 26. 3. 12:00–13:40 U35, Čt 2. 4. 12:00–13:40 U35, Čt 9. 4. 12:00–13:40 U35, Čt 23. 4. 12:00–13:40 U35, Čt 30. 4. 12:00–13:40 U35, Čt 7. 5. 12:00–13:40 U35, Čt 14. 5. 12:00–13:40 U35
  • Rozvrh seminárních/paralelních skupin:
SAN103/1: Rozvrh nebyl do ISu vložen.
SAN103/2: Rozvrh nebyl do ISu vložen.
SAN103/3: Rozvrh nebyl do ISu vložen.
SAN103/4: Rozvrh nebyl do ISu vložen.
SAN103/5: Rozvrh nebyl do ISu vložen.
SAN103/6: Rozvrh nebyl do ISu vložen.
SAN103/7: Rozvrh nebyl do ISu vložen.
SAN103/8: Rozvrh nebyl do ISu vložen.
Předpoklady
! SANb1005 Sociální a kulturní teorie && ! NOW ( SANb1005 Sociální a kulturní teorie )
čtení v angličtině doporučujeme před zapsáním tohoto kurzu absolvovat kurzy SAN 101 a SAN 301
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Mateřské obory/plány
předmět má 524 mateřských oborů, zobrazit
Cíle předmětu
Jednosemestrální kurs seznamující s hlavními proudy sociální a kulturní teorie, které ovlivnily nebo se přímo vyvinuly v oblasti sociální antropologie. Kurs je rozdělen do tří tematických celků. Nejprve diskutuje hlavní proudy sociálněvědního myšlení: marxisticko-durkheimovskou tradici (týden 2-4) a tradici weberovsko-boasovskou (týden 5-6); následně pak seznamuje s hlavními tematickými okruhy, s nimiž se studenti budou dále na katedře sociologie FSS MU setkávat: ANT, kulturní sociologie, postkoloniální studia, studium reprezentací a postsocialismu. V každé z těchto částí se studenti seznámí s klíčovými texty, které ovlivňovaly debatu o poslání a možnostech antropologie v posledních padesáti letech. Vedle této „historické“ dimenze se však budeme soustředit především na diskusi epistemologické dimenze. Neboť „...problémy leží nejenom v pravdě, ale i v tom, co se dá udělat. Sebejistota (...) se zdá být stále více pro mnoho antropologů nedosažitelná. Nejenom, že se setkávají se společenstvími zároveň na půl zmodernizovanými a na půl tradičními; se závratně komplikovanou etickou situací během terénních výzkumů; s mnohostí ostře kontrastujících přístupů k popisu i k analýze; s předměty výzkumu, které nejenom mohou, ale i mluví sami za sebe. Dráždí je také vážná vnitřní nerozhodnost, divže nepřerůstající do epistemologické hypochondrie, a týkající se toho, jak s jistotou dosáhnout věrohodnosti, že to, co se říká o jiném způsobu života, je skutečně právě tím. Ztráta jistoty a za ní jdoucí krize v etnografické literatuře je současným jevem a souvisí se současným rozvojem. Tak se dnes věci mají.” (Geertz 2000: 101)
Výstupy z učení
Student je po absolvování kurzu schopen identifikovat a shrnout hlavní teoretické proudy současné sociální antropologie a přiřadit k nim klíčové autory a díla. Je schopen napsat antropologickou teoretickou esej, srovnávající dva a více různých teoretických přístupů v antropologii.
Osnova
  • 1. Idea a teorie současné sociální vědy 2. Sociální fakt, gramatika jednání, vztah sociální struktury a kultury 3. Osvobozování se od diktátu struktury. 4. Postrukturalismus: Michel Foucault. Moderní strategie moci a vědění. 5. Sociální struktura a jednání. Symbolické statky a praktické jednání. 6. Podoby symbolické a interpretativní antropologie. 7. Kulturní logika moderního post/kolonialismu 8. Politika prostoru a kultura migrace 9. Obraznost kultur. Muzea, výstavy, galerie 10. Tělo, medicína a antropologie
Literatura
    doporučená literatura
  • Současná filosofie sociálních věd :multikulturní přístup. Edited by Brian Fay - Jana Ogrocká. 1. vyd. Praha: Sociologické nakladatelství, 2002. 324 s. ISBN 80-86429-10-5. info
  • A dictionary of cultural and critical theory. Edited by Michael Payne. Oxford: Blackwell Publishers, 1997. xii, 644 s. ISBN 0-631-20753-8. info
  • Interpretive social science : a second look. Edited by Paul Rabinow - William M. Sullivan. Berkeley: University of California Press, 1987. viii, 395. ISBN 0-520-05836-4. info
Výukové metody
Přednášky, skupinové diskuse, četba
Metody hodnocení
Zkouška, práce v kurzu, esej
Informace učitele
Prosím sledujte aktuální verzi sylabů v ISu na příslušné studijní období.
Další komentáře
Předmět je vyučován každoročně.
Nachází se v prerekvizitách jiných předmětů
Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2005, jaro 2006, jaro 2007, jaro 2008, jaro 2009, jaro 2010, jaro 2011, jaro 2012, jaro 2013, jaro 2015, jaro 2016, jaro 2017, jaro 2018, jaro 2019.
  • Statistika zápisu (nejnovější)
  • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/fss/jaro2020/SAN103