SAN301 Seminář k Úvodu do sociální antropologie

Fakulta sociálních studií
podzim 2019
Rozsah
0/1/1. 6 kr. Ukončení: zk.
Vyučující
Irena Kašparová, M.A., Ph.D. (cvičící), doc. PhDr. Csaba Szaló, Ph.D. (zástupce)
Mgr. Lenka Hadarová (cvičící)
Garance
Irena Kašparová, M.A., Ph.D.
Katedra sociologie – Fakulta sociálních studií
Kontaktní osoba: Irena Kašparová, M.A., Ph.D.
Dodavatelské pracoviště: Katedra sociologie – Fakulta sociálních studií
Rozvrh seminárních/paralelních skupin
SAN301/1: Čt 12:00–13:40 U35
SAN301/2: Čt 14:00–15:40 U35
Předpoklady
( SAN101 Soc. antropologie-přednášky || NOW ( SAN101 Soc. antropologie-přednášky )) && (! SANb1002 Sociální antropologie-seminář && ! NOW ( SANb1002 Sociální antropologie-seminář ))
Předmět je určen pro studenty prvního semestru studia SAN
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory/plány
předmět má 14 mateřských oborů, zobrazit
Cíle předmětu
Tento kurz představuje doplnění kurzu SAN101 pro všechny kmenové studenty oboru sociální antropologie. Cílem je diskuse o probíraných tématech a literatuře v menších skupinách a praktický nácvik psaní antropologických esejí a recenzí.
Výstupy z učení
Student bude po absolvování předmětu schopen: - diskutovat základní antropologická témata, identifikovat jejich význam pro současnou společnost, napsat antropologickou esej na zadané téma, správně citovat sekundární materiály.
Osnova
 • 1.Kultura, jinakost a teorie antropologie - Historie sociální antropologie a její současné opodstatnění a místo v moderní sociální vědě, možné definice kultury, antropologické teorie letem světem od Frazera po Geertze 2. Kinship - příbuzenské systémy Následující dvě přednášky se budou zabývat způsobem, jakým lidé v nejrůznější společnostech chápou a prožívají své příbuzenské vztahy. Zvláštní pozornost bude věnována tomu, jak je chápání příbuzenských vztahů provázáno s konceptem osobnosti, pohlaví a výběrem životního a sexuálního partnera, dále tématice incestu a formám manželství. Vrátíme se také ke strukturální teorie C. Lévi-Strausse, na jejímž příkladě bude ilustrováno, jak je možno přistupovat ke studiu příbuzenských systémů. 3. Náboženství Kosmologie, rituál, duše, smrt, to jsou jen některé jevy, kterou budou v následujících třech přednáškách použity jako příkladové kategorie, skrz které budeme zkoumat některé z hlavních oblastí zájmu tradiční sociální antropologie. Zvláštní pozornost bude věnována nejen antropologickým teoriím náboženství a rituálů, ale i šamanismu, změněným formám vědění a různým způsobům chápání smrti. 4. Ekonomické subsystémy Jakou roli hrají rozvojové, ekonomické a konzervační aktivity západního světa v životě místních a domorodých lidí? Následující přednáškový dvojblok je zaměřen na různé ekonomické poměry a vztahy, které mezi sebou lidé vytvářejí. Pozornost bude také věnována funkcionalistickým teoriím Bronislava Malinowského, vysvětlených na příkladě obchodu v rámci prstence Kula; v následující přednášce pak ekologickým teoriím M. Sahlinse. 5. Politika, moc a stát Následující dvě přednášky představí základy, na kterých je vystavěna antropologie práva a pořádku, moci a odporu, státu a společnosti, času a identity.
Literatura
  povinná literatura
 • homas Hylland Eriksen. 1995, 2001. Small Places Large Issues. London: Pluto Press
 • Murhhy, R.F.: 1999, Úvod do kulturní a sociální antropologie, Praha: Slon
 • Soukup, V.: 1996, Dějiny sociální a kulturní antropologie, UK Praha
  doporučená literatura
 • Lévi-Strauss, C.2000. Štrukturálna antropologia . Bratislava: Kalligram
 • Benedictová, Ruth. 1999. Kulturní vzorce. Praha: Argo
Výukové metody
Seminář, četba textů, diskuse
Metody hodnocení
hodnocení: recenze 25%, aktivita v hodině 25%, ústní zkouška 50%
Navazující předměty
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je vyučován každoročně.
V tomto předmětu je povinná docházka s maximální tolerovanou absencí 25%.
Nachází se v prerekvizitách jiných předmětů
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2004, podzim 2005, podzim 2006, podzim 2007, podzim 2008, podzim 2009, podzim 2010, podzim 2011, podzim 2012, podzim 2013, podzim 2014, podzim 2015, podzim 2016, podzim 2017, podzim 2018.
 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/fss/podzim2019/SAN301