ENS124 Global environmental problems + seminar

Faculty of Social Studies
Spring 2018
Extent and Intensity
2/1/0. 5 credit(s). Type of Completion: zk (examination).
Teacher(s)
Mgr. Ing. Jan Blažek (lecturer)
Mgr. Tomáš Chabada (lecturer)
Mgr. et Mgr. Ľuboš Slovák (lecturer)
Guaranteed by
doc. Mgr. Bohuslav Binka, Ph.D.
Department of Environmental Studies - Faculty of Social Studies
Contact Person: Ing. Veronika Išová
Supplier department: Department of Environmental Studies - Faculty of Social Studies
Timetable
Wed 17:00–18:30 AVC and each odd Monday 15:15–16:45 U33
Course Enrolment Limitations
The course is also offered to the students of the fields other than those the course is directly associated with.
fields of study / plans the course is directly associated with
there are 9 fields of study the course is directly associated with, display
Course objectives
The aim of the course is to explain the context of global environmental problems (lectures) and at the same time open a space for common build-up knowledge of alternatives and visions of the problem solutions, based on the presented and discussed case studies (seminars). At the end of the course, the student will be able to understand the context, impacts and links between the particular global environmental problems. Students will continuously search, evaluate and critically reflect case studies of environmentally sustainable alternatives, as well as debate the future visions and tools, that are promoted by different agents (academics, institutions, as well as civic society). The structure of the lectures represents the frame of a interconnected net of environmental problems, in which we can point out the main focus on a certain issue (main topic of the lecture), at the same time this topic must be applied on the other nods of the net (connection to other problems). In the end of the course, students will be able to understand the problems and their relationships, but also the context of risks, potential solutions and agents of these solutions. The structure of the seminars corresponds with the lecture topics, students will thus apply chosen case studies on information base provided by the foregoing lectures. The collective and also individual work will result in the capability to search, interpret and critically discuss particular topics (problems) from the view of the solutions (alternatives and visions).
Syllabus (in Czech)
 • PŘEDNÁŠKA: Uvedení do problematiky, souvislosti globálních problémů; informace ke kurzu
 • PŘEDNÁŠKA: Potravinové zdroje
 • PŘEDNÁŠKA: Vodní zdroje
 • SEMINÁŘ: Vize a alternativy: potravinové a vodní zdroje
 • PŘEDNÁŠKA: Energetika
 • PŘEDNÁŠKA: Anorganické zdroje
 • SEMINÁŘ: Vize a alternativy: energetika a anorganické zdroje
 • PŘEDNÁŠKA: Klimatická změna (expert)
 • PŘEDNÁŠKA: Znečištění ovzduší
 • SEMINÁŘ: Vize a alternativy: znečištění ovzduší a klimatická změna
 • PŘEDNÁŠKA: Ztráta biodiverzity (expert)
 • PŘEDNÁŠKA: Degradace půd, deforestace
 • SEMINÁŘ: Vize a alternativy: degradace půd, deforestace, ztráta biodiverzity
 • PŘEDNÁŠKA: Spotřeba
 • PŘEDNÁŠKA: Populace
 • SEMINÁŘ: Vize a alternativy: populace a spotřeba
 • PŘEDNÁŠKA: (Bude doplněno; přednáška experta)
 • PŘEDNÁŠKA: Shrnutí
 • SEMINÁŘ: Shrnutí
Literature
  required literature
 • MYERS, Norman and Scott SPOOLMAN. Environmental issues & solutions : a modular approach. International edition. Australita: Brooks/Cole, Cengage Learning, 2014. 509 stran. ISBN 9781435462328. info
 • MOLDAN, Bedřich. Podmaněná planeta. Druhé, rozšířené a upra. Praha: Karolinum, 2015. 511 stran. ISBN 9788024629995. info
  not specified
 • Globalizace a globální problémy : sborník textů k celouniverzitnímu kurzu "Globalizace a globální problémy" 2005-2007. Edited by Jana Dlouhá - Jiří Dlouhý - Václav Mezřický. Praha: Univerzita Karlova, 2006. 312 s. ISBN 808707601X. info
 • REID, Walter V. Ekosystémy a lidský blahobyt : syntéza : zpráva Hodnocení ekosystémů k miléniu. Praha: Univerzita Karlova. Centrum pro otázky životního prostředí, 2005. x, 138. ISBN 8023963007. info
 • MOLDAN, Bedřich. Životní prostředí-globální perspektiva. 1. vyd. Praha: Karolinum, 1994. 111 s. ISBN 80-7066-938-1. info
 • Global environmental issues. Edited by Kiki Warr - Paul M. Smith. London: Hodder & Stoughton in association with the Open University, 1991. 294 p. ISBN 0340533625. info
Teaching methods
lectures, seminars with active participation, group presentation, individual activity, output reflection - discussions of student proposals, expert lecture(s)
Assessment methods (in Czech)
Hodnocení kurzu bude vedeno průběžně. Účast na seminářích je povinná s možností jedné absence. Očekává se aktivní participace v podobě kritiky a diskuze nad nabízenými alternativami a vizemi.

Celkové hodnocení kurzu se skládá z těchto částí:

1) Prezentace na seminářích
Povinnou podmínkou absolvování kurzu je prezentace case study k vybranému tématu v 2-3 členných skupinách (bude upřesněno podle počtu přihlášených studentů do kurzu)na jednom ze seminářů. Za prezentaci je možné získat 30 bodů. 2) Position papers Na ostatní semináře (kdy student neprezentuje) je povinen připravit argumentační text k tématu a připravené literatuře ve formě tzv. position paperu na min. 1 normostranu. Za position paper je možné získat max 5 bodů, celkem za 4 semináře 20 bodů.
3) Závěrečný test
Závěrečný test proběhne ve zkouškovém období. Ze závěrečného testu bude možné získat celkem 50 bodů. Zkouška bude probíhat písemnou formou a bude mít podobu uzavřených i otevřených otázek. Otevřené otázky bude možno v druhé části zkoušky diskutovat i ústní formou.

Celkové bodové hodnocení
A - 91 - 100
B - 81 - 90
C - 71 - 80
D - 61 - 70
E - 51 - 60
F - 0 - 50
Language of instruction
Czech
Further Comments
Study Materials
The course is taught annually.
Listed among pre-requisites of other courses
The course is also listed under the following terms Spring 2016, Spring 2017, Spring 2019, Spring 2020.
 • Enrolment Statistics (Spring 2018, recent)
 • Permalink: https://is.muni.cz/course/fss/spring2018/ENS124