D4FIP10 Daňová teorie

Právnická fakulta
jaro 2024
Rozsah
0/0. 5 kr. Ukončení: z.
Vyučováno prezenčně.
Vyučující
prof. JUDr. Ing. Michal Radvan, Ph.D. (cvičící)
Garance
prof. JUDr. Ing. Michal Radvan, Ph.D.
Katedra finančního práva a národního hospodářství – Právnická fakulta
Kontaktní osoba: Zuzana Suchá
Dodavatelské pracoviště: Katedra finančního práva a národního hospodářství – Právnická fakulta
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Hlavními cíly kurzu je prohloubenbí znalostí získaných v předchozím studiu v oblasti daňové teorie.
Výstupy z učení
Na konci kurzu se předpokládá podrobná znalost materie nezbytná k dalšímu studiu a bádání v oblasti daňového práva a v právní regulaci jednotlivých daní.
Osnova
  • 1. Základní termíny z oblasti daňového práva 2. Subjekty daně 3. Objekt zdanění 4. Základ daně 5. Sazba daně 6. Korekční prvky 7. Správa daně 8. Platební podmínky 9. Rozpočtové určení 10. Třídění daní
Literatura
  • Další aktuální knižní a časopisecká literatura
  • RADVAN, Michal. Czech tax law. 2nd ed. [Brno]: Masaryk University, 2008, 61 s. ISBN 9788021046818. info
  • RADVAN, Michal, Petr MRKÝVKA, Ivana PAŘÍZKOVÁ a Dana ŠRAMKOVÁ. Finanční právo a finanční správa – Berní právo. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, Doplněk, 2008, 510 s. Edice učebnic PrF MU č. 417. ISBN 978-80-210-4732-7. info
  • KUBÁTOVÁ, Květa. Daňová teorie a politika. 3., přepracované vyd. Praha: Eurolex Bohemia, 2003, 261 s. ISBN 8086395847. info
  • ŠIROKÝ, Jan. Daňová teorie :(pro inženýrské studium). 1. vyd. Ostrava: Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava, 1996, 104 s. ISBN 80-7078-402-4. info
Výukové metody
individuální konzultace
Metody hodnocení
semestrální práce a ústní zkouška Je třeba, aby student kontaktoval vyučujícího a dohodl s ním téma práce a podrobné podmínky.
Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2009, jaro 2010, jaro 2011, jaro 2012, jaro 2013, jaro 2014, jaro 2015, jaro 2016, jaro 2017, jaro 2018, jaro 2019, jaro 2020, jaro 2021, jaro 2022, jaro 2023, jaro 2025.
  • Statistika zápisu (nejnovější)
  • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/law/jaro2024/D4FIP10