DI2DIS02 Disertace - plnění individuálního studijního plánu II

Právnická fakulta
jaro 2024
Rozsah
0/0/0. 15 kr. Ukončení: k.
Vyučováno prezenčně.
Vyučující
doc. JUDr. Ing. Josef Šilhán, Ph.D. (přednášející)
Garance
doc. JUDr. Ing. Josef Šilhán, Ph.D.
Právnická fakulta
Kontaktní osoba: Mgr. Iva Jančíková
Dodavatelské pracoviště: Právnická fakulta
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory/plány
předmět má 36 mateřských oborů, zobrazit
Cíle předmětu
Konkrétní náplň a cíle předmětu a z toho vycházející požadavky na jeho ukončení vychází vždy z individuálního studijního plánu a jeho semestrální náplně. Stanoví se podle zásad stanovených oborovou radou příslušného programu. Není-li tímto postupem stanoveno jinak, je předmět zacílen zpravidla na dokončení vstupní rešerše relevantních zdrojů, pokračování ve studiu současného stavu poznání v dané oblasti, ale především završení definice disertačního úkolu, tedy konkretizace zadání disertace, vymezení konkrétních problémových okruhů a otázek, které budou v disertační práci řešeny. Cílem je definice předmětu a cíle (cílů) práce. Cílem je též získat zpětnou vazbu na návrh vymezení předmětu a cíle práce nejen od školitele, ale i dalších osob, aby se v této důležité otázce minimalizovala pravděpodobnost výraznější chyby a aby došlo k v co největší míře k rozvoji odpovídajících dovedností.
Výstupy z učení
Konkrétní výstupy vychází vždy z individuálního studijního plánu a jeho semestrální náplně. Stanoví se podle zásad stanovených oborovou radou příslušného programu. Není-li tímto postupem stanoveno jinak, patří mezi výstupy zpravidla:
- dokončení vstupní rešerše relevantních zdrojů,
- pokročilá znalost současného stavu poznání v oblasti výzkumného zaměření na základě studia literatury
- konkretizace zadání disertace, vymezení konkrétních problémových okruhů a otázek, které budou v disertační práci řešeny
- specifikace předmětu a cíle (cílů) disertační práce
- příležitost k získání zpětné vazby nejen od školitele, ale i dalších osob na diskusním setkání; využití obdržených podnětů pro další kroky v procesu přípravy disertace
Osnova
  • Osnova je zpracována individuálně po dohodě se školitelem v rámci semestrální náplně individuálního studijního plánu. Zahrnuje zpravidla dokončení vstupní rešerše relevantních zdrojů, pokračování ve studiu současného stavu poznání v dané oblasti, konzultace vedoucí k završení definice disertačního úkolu – konkretizace zadání disertace, vymezení konkrétních problémových okruhů a otázek, které budou v disertační práci řešeny, definice předmětu a cíle (cílů) práce. V návaznosti na to jsou konzultovány možné varianty struktury práce. Na konci semestru je vymezený předmět a cíl disertace představen na širším diskusním setkání (jehož formát a složení určí školitel), které umožňuje získání zpětné vazby nejen od školitele. Jde zpravidla o milník studia, jehož splnění je povinností stanovenou v individuálním studijním plánu.
Literatura
  • Literatura je samostatně vyhledána studentem na základě případných doporučení školitele a dalších osob. Odvíjí se od tématu disertační práce. (Literature is independently searched by the student based on possible recommendations of the supervisor)
Výukové metody
konzultace
Metody hodnocení
Předmět je ukončen kolokviem, v jehož rámci je vyhodnoceno splnění semestrální náplně individálního studijního plánu, jakož i požadavky uvedené v individuálním studijním plánu samotném.
Nachází se v prerekvizitách jiných předmětů
Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2021, jaro 2022, jaro 2023.
  • Statistika zápisu (nejnovější)
  • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/law/jaro2024/DI2DIS02