logo Právnická fakulta Právnická fakulta
Masarykova univerzita
1422 PrF MU  MU

Garantovaná výuka   Publikační činnost

děkandoc. JUDr. Mgr. Martin Škop, Ph.D.
proděkan pro strategii a rozvoj fakultydoc. JUDr. Pavel Koukal, Ph.D.
proděkan pro doktorské studium a rigorózní řízenídoc. JUDr. Ing. Josef Šilhán, Ph.D.
proděkan pro vědu a výzkumprof. JUDr. Marek Fryšták, Ph.D.
proděkan pro bakalářské studium a navazující magisterské studiumdoc. JUDr. David Sehnálek, Ph.D.
proděkanka pro Mgr. studijní programJUDr. Jana Jurníková, Ph.D.
proděkan pro zahraniční a vnější vztahydoc. JUDr. Ing. Michal Radvan, Ph.D.
tajemniceIng. Blanka Přikrylová

Zaměstnanci


* Dlouhodobě mimo výkon práce

Externí spolupracovníci