DSANG1 Angličtina I

Právnická fakulta
jaro 2024
Rozsah
0/0/0. 2 kr. Ukončení: z.
Vyučováno prezenčně.
Vyučující
Mgr. Radek Šimek, Ph.D. (cvičící)
Mgr. Kateřina Chudová (pomocník)
Garance
Mgr. Radek Šimek, Ph.D.
Oddělení Centra jazykového vzdělávání na Právnické fakultě – Fakultní oddělení celoškolských kateder – Právnická fakulta
Kontaktní osoba: Lenka Pavlíková
Předpoklady
Předpokládá se složená zkouška z právnické angličtiny.
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory/plány
předmět má 82 mateřských oborů, zobrazit
Cíle předmětu
Cílem předmětu je složení zkoušky z odborného jazyka - angličtiny. Předpokladem k jejímu složení je prostudování anglické odborné literatury v rozsahu 150 - 200 stran. Tematika zkoušky souvisí s konkrétní studovanou specializací kandidáta. U zkoušky má doktorand prokázat, že je schopen číst plynule a s porozuměním odborný text, zaměřit se na zvláštnosti odborného stylu a terminologie, sledovat s porozuměním mluvený odborný projev, hovořit o otázkách týkajících se daného oboru. Rovněž se požadaje schopnost komunikace v běžných živitních situacích. Kandidát musí být dále schopen sestavit jednoduchý písemný projev (životopis,výzkumný záměr, resumé své kandidátské práce, apod.).
Výstupy z učení
Po absolvování kursu bude student schopen číst plynule a s porozuměním odborný text, zaměřit se na zvláštnosti odborného stylu a terminologie, sledovat s porozuměním mluvený odborný projev, hovořit o otázkách týkajících se daného oboru.
Osnova
  • Zápočet se uděluje za písemný projev sestávající z životopisu a krátkého představení práce, na níž kandidát pracuje. Zkouška probíhá ústní formou. Kandidát hlasitě čte libovolný text z nastudované odborné literatury, porozumění se ověřuje překladem, reprodukcí obsahu v angličtině, kontrolními otázkami. Schopnost hovořit se prověřuje ruským výkladem kandidáta na problematiku jeho vědního oboru, doktorské disertace, vlastního profesionálního uplatnění a perspektiv. Doplňujícími ozázkami zkoušejícího se monolog mění v dialog.
Literatura
    doporučená literatura
  • GARNER, Bryan A. A dictionary of modern legal usage. 2. ed. Oxford: Oxford University Press. xxvi, 953. ISBN 0195142365. 2001. info
Výukové metody
Samostatné studium literatury týkající se studentovy dizertace a konzultace.
Metody hodnocení
Zápočet na základě představení životopisu a výzkumného záměru disertace.
Navazující předměty
Informace učitele
Literaturu, na jejímž základě ústní zkouška probíhá (odborný titul v angličtině v rámci studovaného oboru)si kandidát volí sám. Zkoušku se uznává po předložení certifikátu o složení zkoušky ILEC - zapisuje se známkou A.
Nachází se v prerekvizitách jiných předmětů
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2020, jaro 2021, podzim 2021, jaro 2022, podzim 2022, jaro 2023, podzim 2023, podzim 2024, jaro 2025.
  • Statistika zápisu (nejnovější)
  • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/law/jaro2024/DSANG1