MV937K Criminal Law in the application practice

Faculty of Law
Autumn 2007
Extent and Intensity
0/1. 3 credit(s). Type of Completion: k (colloquium).
Teacher(s)
Mgr. Jana Bernreiterová (seminar tutor)
doc. JUDr. Marek Fryšták, Ph.D. (seminar tutor)
Mgr. Michal Galát (seminar tutor)
Mgr. Daniel Plšek (seminar tutor)
JUDr. Eva Žďárská (seminar tutor)
Guaranteed by
doc. JUDr. Marek Fryšták, Ph.D.
Department of Criminal Law - Faculty of Law
Contact Person: Eva Pivodová
Timetable of Seminar Groups
MV937K/01: Mon 1. 10. to Fri 21. 12. each odd Thursday 18:15–19:45 124, M. Fryšták
Prerequisites (in Czech)
MP804Zk Examination in Criminal Law
Postupová zkouška z trestního práva hmotného a procesního složená v 8. semestru
Course Enrolment Limitations
The course is offered to students of any study field.
The capacity limit for the course is 25 student(s).
Current registration and enrolment status: enrolled: 0/25, only registered: 0/25, only registered with preference (fields directly associated with the programme): 0/25
Course objectives (in Czech)
Svým obsahem tento předmět nepřímo navazuje na výuku trestního práva hmotného a procesního vyučovaného v VI. až VIII. semestru. Jeho obsahovou náplní však není standardní seminární opakování již získaných teoretických znalostí vycházejících z platné právní úpravy, i když nutno zdůraznit, že na těchto znalostech bude výuka stavět a z nich bude vycházet. V jeho rámci půjde o propojení teorie a praxe na vyšší úrovni a v hlubším záběru, než nabízí základní seminární výuka. Cílem předmětu je snaha poskytnout studentům praktický náhled na činnost orgánů činných v trestním řízení. Měl by jim tak pomoci pochopit aplikaci norem trestního práva na konkrétních kauzách.
Literature
  • FRYŠTÁK, Marek, Jana BERNREITEROVÁ, Michal GALÁT and Eva ŽĎÁRSKÁ. Trestní právo v aplikační praxi : multimediální učební text. / Marek Fryšták ... [et al.]. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2006. 124 pp. (Edice multimediálních pomůcek PrF MU ; č. 32). ISBN 80-210-4055-6. info
Language of instruction
Czech
Further Comments
Study Materials
The course is taught annually.
The course is also listed under the following terms Autumn 2006, Autumn 2008, Autumn 2009, Autumn 2010, Autumn 2011, Autumn 2012, Autumn 2013, Autumn 2014, Autumn 2015.
  • Enrolment Statistics (Autumn 2007, recent)
  • Permalink: https://is.muni.cz/course/law/autumn2007/MV937K