BZ305Zk Občanské právo procesní

Právnická fakulta
podzim 2011
Rozsah
12 hod. přednášek za semestr / 12 hrs of lectures per semester. 7 kr. Ukončení: zk.
Vyučující
doc. JUDr. Petr Lavický, Ph.D. (přednášející)
doc. JUDr. Jaruška Stavinohová, CSc. (přednášející)
Mgr. Miloslav Hrdlička (cvičící)
JUDr. Ing. Radovan Dávid, Ph.D. (pomocník)
Mgr. Jakub Juřena (pomocník)
JUDr. Ing. Radovan Dávid, Ph.D. (náhr. zkoušející)
JUDr. Radim Chalupa, Ph.D. (náhr. zkoušející)
Garance
JUDr. Radim Chalupa, Ph.D.
Katedra občanského práva - Právnická fakulta
Kontaktní osoba: Bc. Gabriela Uhlířová
Rozvrh
Čt 15. 9. 8:00–9:30 136, 8:00–9:30 030, 9:35–11:05 136, 9:35–11:05 030, 11:10–12:40 136, 11:10–12:40 030, Pá 14. 10. 13:30–15:00 030, 13:30–15:00 136, 15:05–16:35 030, 15:05–16:35 136, 16:40–18:10 136, 16:40–18:10 030
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Mateřské obory/plány
předmět má 7 mateřských oborů, zobrazit
Cíle předmětu
Cílem výuky předmětu Základy občanského práva procesního je seznámení se základy civilního procesu v rozsahu občanského soudního řádu. Na konci tohoto kurzu bude student schopen: Porozumět základním pojmům a institutům civilního procesu a vysvětlit je v historických souvislostech; Použít informace o procesních pojmech a institutech k řešení konkrétních procesních situací; Vytvořit samostatně některá podání; Předkládat racionální návrhy na řešení některých procesních situací; Na základě nabytých znalostí aplikovat ustanovení procesních předpisů na konkrétní procesní situace; Interpretovat procesní předpisy v souladu s konstantní judikaturou soudů.
Osnova
 • Občanské právo procesní a civilní proces - právní prameny a literatura, pojem občanského práva procesního a civilního procesu, vznik a význam civilního procesu, procesní principy;
 • Druhy civilního procesu - charakteristika jednotlivých druhů civilního procesu, diferenciace občanského soudního řízení
 • Subjekty civilního procesu - charakteristika subjektů civilního procesu, pravomoc soudů, příslušnost soudů;
 • Subjekty civilního procesu - účastníci řízení, způsobilost být účastníkem řízení, procesní způsobilost, společenství účastníků, vedlejší účastenství, věcná legitimace zastupování účastníků;
 • Řízení na soudu I. stupně - zahájení řízení a jeho účinky, procesní podmínky, žaloba a žalobní právo;
 • Řízení na soudu I. stupně - příprava jednání, jednání, přerušení a zastavení řízení, zkrácená řízení;
 • Řízení na soudu I. stupně - diferenciace procesu na řízení sporné a řízení nesporné, nesporná řízení;
 • Dokazování - pojem a předmět dokazování, průběh dokazování, důkazní břemeno, důkazní prostředky a jejich druhy;
 • Soudní rozhodnutí - druhy soudních rozhodnutí, formy rozhodnutí a jejich náležitosti, právní moc rozhodnutí, vykonatelnost rozhodnutí.
 • Náklady řízení.
 • Opravné systémy a opravné prostředky.
 • Řízení exekuční (obecná část).
 • Řízení exekuční (zvláštní část).
Literatura
 • STAVINOHOVÁ, Jaruška a Petr LAVICKÝ. Základy civilního procesu. 1. vydání, 2. dotisk. Brno: Masarykova univerzita, 2012. 124 s. Edice učebnic. ISBN 978-80-210-5062-4. info
Výukové metody
Během semestru probíhají přednášky. Přednášky jsou nepovinné. Při výuce jsou využívány moderní metody výuky - prezentace témat, praktické příklady, výklad judikatury soudů, prezentace doporučené literatury.
Metody hodnocení
Zkouška je písemná (písemný test).
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2007, podzim 2008, podzim 2009, podzim 2010, podzim 2012, podzim 2013, podzim 2014, podzim 2015, podzim 2016, podzim 2017, podzim 2018, podzim 2019, podzim 2020, podzim 2021.