MVV3168K Western Legal Tradition. Its Creation, Subtraditions and Influence

Právnická fakulta
jaro 2017
Rozsah
0/1/0. 5 kr. Ukončení: k.
Vyučující
Dr Jan Rudnicki (přednášející), doc. JUDr. Ing. Michal Radvan, Ph.D. (zástupce)
Garance
doc. JUDr. Ing. Michal Radvan, Ph.D.
Právnická fakulta
Kontaktní osoba: Mgr. Věra Redrupová, B.A.
Dodavatelské pracoviště: Právnická fakulta
Rozvrh seminárních/paralelních skupin
MVV3168K/01: Út 11. 4. 11:10–12:40 025, 13:30–15:00 025, 15:05–16:35 025, St 12. 4. 9:35–11:05 025, 11:10–12:40 025
Předpoklady
MP410Zk Občanské právo III || OBOR ( MUS ) || OBOR ( MUSPraF )
Students attending the lecture should have a basic knowledge in European legal history, especially in the history of private law, as well as in contemporary private law of their own country. At least basic knowledge of the world’s history is also desirable.
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.

Předmět si smí zapsat nejvýše 30 stud.
Momentální stav registrace a zápisu: zapsáno: 28/30, pouze zareg.: 1/30
Mateřské obory
předmět má 37 mateřských oborů, zobrazit
Cíle předmětu
At the end of the course students should be able to:
• understand and explain the differences between legal traditions and subtraditions;
• work with information on western legal traditions and history of private law;
• create a statement presenting information about various aspects of European legal history;
• make reasoned decisions about classifying a legal system into proper historical and traditional context;
• make deductions based on acquired knowledge concerning European legal history;
• interpret and understand any text that concerns history and development of European private law.
Osnova
  • 1. Western legal tradition among other legal traditions of the world (what is a legal tradition; chthonic traditions; Islamic tradition; Confucian tradition; distinctive features of western tradition)
  • 2. From Justinian to Bartolus (Roman law compilation; university and mos italicus; canon law; ius commune; the case of England)
  • 3. From renaissance to DCFR (mos gallicus; Holland and Germany; law of nature and codification program; civil codes; harmonization and EU)
  • 4. The subtraditions (civil law and common law; subdivisions of civil law; the question of Scandinavian law)
  • 5. Western legal tradition worldwide (mixed jurisdictions from Scotland to South Africa; western legal influence of other legal traditions)
  • Test
Literatura
  • See Teacher’s Information for full details
Výukové metody
lectures, discussions
Metody hodnocení
Students will be assessed individually on the basis of attendance and final individual prove of acquired skills and knowledge in form of a multiple choice test.
Vyučovací jazyk
Angličtina
Informace učitele
The lecture focuses on presenting and analyzing the main features of the Western Legal Tradition, the process of its creations, its subdivisions and influence around the world. The lecture stresses the historical factors that influence the process of creation of this tradition and points out its richness and diversity.

Basic literature:
• W. Dajczak, T. Giaro, F. Longchamps de Bérier, Právo římské. Základy soukromého práva, Iuridicum Olomoucense, Olomouc 2013;
• P. Glenn, Legal traditions of the world, Oxford University Press.
Další komentáře
Předmět je vyučován jednorázově.

  • Statistika zápisu (nejnovější)
  • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/law/jaro2017/MVV3168K

Nahoru | Aktuální datum a čas: 12. 12. 2018 17:40, 50. (sudý) týden

Kontakty: istech(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz, studijní odd., správci práv, is-technici, e-technici, IT podpora | Použití cookies | Více o Informačním systému