BEV403Zk Criminal Law in the European Area

Faculty of Law
Spring 2019
Extent and Intensity
2/0. 3 credit(s). Type of Completion: zk (examination).
Teacher(s)
JUDr. Eva Brucknerová, Ph.D. (lecturer)
Mgr. David Čep, Ph.D. (lecturer)
prof. JUDr. Jaroslav Fenyk, Ph.D., DSc., Univ. Priv. Prof. (lecturer)
doc. JUDr. Marek Fryšták, Ph.D. (lecturer)
JUDr. Milana Hrušáková, Ph.D. (lecturer)
prof. JUDr. Věra Kalvodová, Dr. (lecturer)
Mgr. Katarína Kandová, Ph.D. (lecturer)
doc. JUDr. Josef Kuchta, CSc. (lecturer)
JUDr. Jan Provazník, Ph.D. (lecturer)
Guaranteed by
prof. JUDr. Jaroslav Fenyk, Ph.D., DSc., Univ. Priv. Prof.
Department of Criminal Law - Faculty of Law
Contact Person: Jana Dopitová
Supplier department: Department of Criminal Law - Faculty of Law
Timetable
Mon 12:00–13:40 129
Prerequisites (in Czech)
! OBOR ( PR ) && ! PROGRAM ( N - VS )
Course Enrolment Limitations
The course is also offered to the students of the fields other than those the course is directly associated with.
The capacity limit for the course is 40 student(s).
Current registration and enrolment status: enrolled: 32/40, only registered: 0/40, only registered with preference (fields directly associated with the programme): 0/40
fields of study / plans the course is directly associated with
Course objectives
The aim of the subject is to enter of students to national criminal law and criminal procedure aspects and to contact points of community and European aspects of criminal law. Students will be able to understand of basic elements of European criminal law in comparison of national criminal law.
Syllabus
 • The crime and his body of the crime. The kinds of the crime (the stages of development of the crime, the organized criminality, concurrence and recidivism). The absence of punishability of an offence. The punishments, protective measures and measures. Special part of criminal law. Subjects of criminal procedure. The evidences in the criminal procedure. Special part of criminal process law (the stages of criminal procedure). Criminal law, criminal process law and international law, European criminal law. The cooperation in the criminal matters (classical and european). International criminal courts.
Literature
 • KRATOCHVÍL, Vladimír. České trestní právo hmotné a procesní v evropském právním prostředí (The Czech Criminal Law and Criminal Process Law in the european legal surround). Brno: Masarykova univerzita; Právnická fakulta, 2009. 184 pp. Spisy Právnické fakulty Masarykovy univerzity AUBI. ISBN 978-80-210-4982-6. info
 • TOMÁŠEK, Michal. Europeizace trestního práva. Praha: Linde, 2009. 459 s. ISBN 9788072017379. info
 • FRYŠTÁK, Marek, Michal GALÁT, Roman HEINZ, Kateřina PŘEPECHALOVÁ and Eva ŽATECKÁ. Trestní právo hmotné - zvláštní část. Fryšták Marek a kol. 2,. Ostrava: Key Publishing, 2009. 170 pp. Právo. ISBN 978-80-7418-040-8. info
 • FRYŠTÁK, Marek, Michal GALÁT, Roman HEINZ, Kateřina PŘEPECHALOVÁ and Eva ŽATECKÁ. Trestní právo hmotné - obecná část (Criminal substantive law - general part). Fryšták Marek a kol. 2. vyd. Ostrava: Key Publishing, 2009. 157 pp. Právo. ISBN 978-80-7418-039-2. info
 • FRYŠTÁK, Marek, Michal GALÁT, Roman HEINZ, Daniel PROUZA and Eva ŽATECKÁ. Trestní právo procesní (Criminal Procedure law). Fryšták Marek a kol. 2. vyd. Ostrava: KEY Publishing, 2009. 265 pp. Právo. ISBN 978-80-7418-041-5. info
 • FENYK, Jaroslav and Ján SVÁK. Europeizace trestního práva (Europeisation of Criminal Law). 1. vydání. Bratislava: Bratislavská vysoká škola práva, 2008. 229 pp. ISBN 978-80-88931-88-1. info
 • CÍSAŘOVÁ, Dagmar, Jaroslav FENYK and Tomáš GŘIVNA. Trestní právo procesní. Vyd. 1. Praha: ASPI, 2008. 822 s. ISBN 9788073573485. info
 • TICHÝ, Luboš. Evropské právo. 3. vyd. Praha: C.H. Beck, 2006. xlviii, 87. ISBN 8071794309. info
 • FENYK, Jaroslav. Projekt modelového trestního práva Corpus Juris a právo na spravedlivý proces. In Ochrana základních práv a svobod v procesu europeizace trestního práva. AUC Iuridica 1/2006. Praha: Univerzita Karlova v Praze, 2006. p. 35-43. info
 • FENYK, Jaroslav and Světlana KLOUČKOVÁ. Mezinárodní justiční spolupráce v trestních věcech. 2. aktualiz. a dopl. vyd. Praha: Linde, 2005. 1019 pp. ISBN 8072015273. info
 • PIKNA, Bohumil. Vnitřní bezpečnost a veřejný pořádek v evropském právu : (oblast policejní a justiční spolupráce) : vysokoškolská právnická učebnice. Praha: Linde, 2003. 439 s. ISBN 8072014498. info
Teaching methods
Explanation of basic theoretical institutes of criminal procedure via presentation of principles accompanied by practical examples. Reflection of European aspects of criminal law to Czech national environment by explanation of sense of legal instruments of EC/EU (international conventions, framework decisions and jurisprudence of ECJ). Interactive way of presentation with reaction on potential suggestions of students side. All main problems are presented by power point presentation - presentation is accessible for students in IS of faculty.
Assessment methods
The course is based on lectures. For obtaining the credits the students have to actively participate on presentations and class discussion on practical cases, model cases and case studies based on decisions of the European Court of Human Rights and European Court of Justice. The students have to study at home (individual study of law, cases, literature, and Power point presentations) beside the attendance at lectures. The students have to solve the problems and argue during oral exam.
Language of instruction
Czech
Further Comments
Study Materials
The course is also listed under the following terms Spring 2006, Spring 2007, Spring 2008, Spring 2009, Spring 2010, Spring 2011, Spring 2012, Spring 2013, Spring 2014, Spring 2015, Spring 2016, Spring 2017, Spring 2018, Spring 2020, Spring 2021.
 • Enrolment Statistics (Spring 2019, recent)
 • Permalink: https://is.muni.cz/course/law/spring2019/BEV403Zk