BRZP0422p Conventional radiological and not radiological (dynamic and static) procedures, digital radiology II

Faculty of Medicine
spring 2020
Extent and Intensity
4/0/0. 5 credit(s). Type of Completion: z (credit).
Teacher(s)
MUDr. Daniel Bartušek, Ph.D. (lecturer)
Mgr. Martin Buček (lecturer)
MUDr. Alena Štouračová, Ph.D. (lecturer)
Jitka Halouzková (assistant)
Guaranteed by
MUDr. Daniel Bartušek, Ph.D.
Department of Radiology and Nuclear Medicine - Institutions shared with the Faculty Hospital Brno - Adult Age Medicine - Faculty of Medicine
Contact Person: Jitka Halouzková
Supplier department: Department of Radiology and Nuclear Medicine - Institutions shared with the Faculty Hospital Brno - Adult Age Medicine - Faculty of Medicine
Timetable of Seminar Groups
BRZP0422p/A: Thu 27. 2. 7:00–15:00 Vývěska RDK, Pavilon I2, Fri 28. 2. 7:00–15:00 Vývěska RDK, Pavilon I2, Mon 6. 4. 7:00–15:00 Vývěska RDK, Pavilon I2, Tue 7. 4. 7:00–15:00 Vývěska RDK, Pavilon I2, Wed 8. 4. 7:00–15:00 Vývěska RDK, Pavilon I2, Thu 9. 4. 7:00–15:00 Vývěska RDK, Pavilon I2, Tue 14. 4. 7:00–15:00 Vývěska RDK, Pavilon I2, Wed 15. 4. 7:00–15:00 Vývěska RDK, Pavilon I2, Thu 16. 4. 7:00–15:00 Vývěska RDK, Pavilon I2, Fri 17. 4. 7:00–15:00 Vývěska RDK, Pavilon I2, Mon 20. 4. 7:00–15:00 Vývěska RDK, Pavilon I2, Tue 21. 4. 7:00–15:00 Vývěska RDK, Pavilon I2, Wed 22. 4. 7:00–15:00 Vývěska RDK, Pavilon I2, Thu 23. 4. 7:00–15:00 Vývěska RDK, Pavilon I2, Fri 24. 4. 7:00–15:00 Vývěska RDK, Pavilon I2
BRZP0422p/B: Thu 27. 2. 7:00–15:00 Vývěska RDK, Pavilon I2, Fri 28. 2. 7:00–15:00 Vývěska RDK, Pavilon I2, Mon 9. 3. 7:00–15:00 Vývěska RDK, Pavilon I2, Tue 10. 3. 7:00–15:00 Vývěska RDK, Pavilon I2, Wed 11. 3. 7:00–15:00 Vývěska RDK, Pavilon I2, Thu 12. 3. 7:00–15:00 Vývěska RDK, Pavilon I2, Fri 13. 3. 7:00–15:00 Vývěska RDK, Pavilon I2, Mon 16. 3. 7:00–15:00 Vývěska RDK, Pavilon I2, Tue 17. 3. 7:00–15:00 Vývěska RDK, Pavilon I2, Wed 18. 3. 7:00–15:00 Vývěska RDK, Pavilon I2, Thu 19. 3. 7:00–15:00 Vývěska RDK, Pavilon I2, Fri 20. 3. 7:00–15:00 Vývěska RDK, Pavilon I2, Mon 18. 5. 7:00–15:00 Vývěska RDK, Pavilon I2, Tue 19. 5. 7:00–15:00 Vývěska RDK, Pavilon I2, Wed 20. 5. 7:00–15:00 Vývěska RDK, Pavilon I2, Thu 21. 5. 7:00–15:00 Vývěska RDK, Pavilon I2, Fri 22. 5. 7:00–15:00 Vývěska RDK, Pavilon I2
BRZP0422p/C: Thu 27. 2. 7:00–15:00 Vývěska RDK, Pavilon I2, Fri 28. 2. 7:00–15:00 Vývěska RDK, Pavilon I2, Mon 16. 3. 7:00–15:00 Vývěska RTG, Pavilon I2, Tue 17. 3. 7:00–15:00 Vývěska RTG, Pavilon I2, Wed 18. 3. 7:00–15:00 Vývěska RTG, Pavilon I2, Thu 19. 3. 7:00–15:00 Vývěska RTG, Pavilon I2, Fri 20. 3. 7:00–15:00 Vývěska RTG, Pavilon I2, Mon 11. 5. 7:00–15:00 Vývěska RDK, Pavilon I2, Tue 12. 5. 7:00–15:00 Vývěska RDK, Pavilon I2, Wed 13. 5. 7:00–15:00 Vývěska RDK, Pavilon I2, Thu 14. 5. 7:00–15:00 Vývěska RDK, Pavilon I2, Fri 15. 5. 7:00–15:00 Vývěska RDK, Pavilon I2, Mon 18. 5. 7:00–15:00 Vývěska RDK, Pavilon I2, Tue 19. 5. 7:00–15:00 Vývěska RDK, Pavilon I2, Wed 20. 5. 7:00–15:00 Vývěska RDK, Pavilon I2, Thu 21. 5. 7:00–15:00 Vývěska RDK, Pavilon I2, Fri 22. 5. 7:00–15:00 Vývěska RDK, Pavilon I2
BRZP0422p/D: Thu 27. 2. 7:00–15:00 Vývěska RDK, Pavilon I2, Fri 28. 2. 7:00–15:00 Vývěska RDK, Pavilon I2, Mon 2. 3. 7:00–15:00 Vývěska RDK, Pavilon I2, Tue 3. 3. 7:00–15:00 Vývěska RDK, Pavilon I2, Wed 4. 3. 7:00–15:00 Vývěska RDK, Pavilon I2, Thu 5. 3. 7:00–15:00 Vývěska RDK, Pavilon I2, Fri 6. 3. 7:00–15:00 Vývěska RDK, Pavilon I2, Mon 9. 3. 7:00–15:00 Vývěska RDK, Pavilon I2, Tue 10. 3. 7:00–15:00 Vývěska RDK, Pavilon I2, Wed 11. 3. 7:00–15:00 Vývěska RDK, Pavilon I2, Thu 12. 3. 7:00–15:00 Vývěska RDK, Pavilon I2, Fri 13. 3. 7:00–15:00 Vývěska RDK, Pavilon I2, Mon 27. 4. 7:00–15:00 Vývěska RDK, Pavilon I2, Tue 28. 4. 7:00–15:00 Vývěska RDK, Pavilon I2, Wed 29. 4. 7:00–15:00 Vývěska RDK, Pavilon I2, Thu 30. 4. 7:00–15:00 Vývěska RDK, Pavilon I2
Prerequisites (in Czech)
BRZP0321p Conventional radiological and not radiological (dynamic and static) procedures, digital radiology
Course Enrolment Limitations
The course is only offered to the students of the study fields the course is directly associated with.
fields of study / plans the course is directly associated with
Course objectives
The course is conceived as a theoretical basis for practical actions radiological assistant and its application in other technical subjects radiology. Student is at the end of the course acquainted with the history and development of radiological imaging. Obtained and can use the basic knowledge of all technological processes, physical and geometric principles needed to manufacture conventional radiographs. Able to assess whether the desired view is in favor of the patient, the quality of made-up radiographs. Student can modify the specific imaging conditions due to requirements for display, the status of the patient, the technology, imaging technology and rationally reduce the amount of radiation used. Gain basic knowledge of the application program of quality assurance in conventional radiological imaging, especially operational stability tests. Knows and can use all the parameters determining the quality of imaging X-ray and radiation burden on the patient to ensure adequate quality of radiological information for medical diagnostic purposes in animalistic radiation dose to the patient and medical staff. Provide such expertise to ensure that any error in the resulting display is not caused by improper use of imaging technology.Digital radiography and gain basic knowledge about the possibility of diagnostic imaging without the use of ionizing radiation.
Learning outcomes (in Czech)
Student je na konci předmětu seznámen s historií a vývojem radiologických zobrazovacích metod. Získá a umí použít základní znalosti všech technologických postupů, fyzikálních a geometrických principů potřebných ke zhotovení konvenčního radiogramu. Zná a umí používat všechny zobrazovací parametry určující kvalitu rtg snímku a radiační zátěž pacienta k zajištění odpovídající jakosti radiologických informací pro lékařslé diagnostické účely při animální dávce záření pacientovi i zdravotnickému personálu. Poskytne takové odborné znalosti, které zajistí, že jakýkoliv omyl ve výsledném zobrazení není způsoben nesprávným použitím zobrazovací technologie. Umí posoudit, zda požadované zobrazení je ve prospěch pacienta, kvalitu zhotoveného radiogramu. Umí modifikovat specifické zobrazovací podmínky vzhledem k požadavkům na zobrazení, stav pacienta, technické možnosti zobrazovací technologie a racionální redukci množství použité radiace. Získá základní znalosti z aplikace programu zabezpečování jakosti v oblasti konvenčního radiologického zobrazování, především pak zkoušek provozní stálosti. Digitální radiografie a získání základních vědomostí o možnosti diagnostického zobrazování bez použití ionizačního záření
Syllabus
  • 1st Introduction to radiological imaging method 2 Establishment and properties of X-rays in terms of radiological imaging methods 3 Types of conventional radiological imaging devices and their parts 4th Imaging systems, the emergence of X-ray image and the quality of the 5th Digital radiographic systems 6 Radiological material record 7th Sensitometry radiographs 8th Secondary (scattered) radiation 9th Quality assurance program 10th Preparing the patient to skiagrafic testing 11th Radiological projection of the human body
Literature
  • NEKULA, Josef. Radiologie. 1. vyd. Olomouc: Univerzita Palackého, 2001. 205 s. ISBN 8024402599. info
  • Radiodiagnostika. Edited by Zdeněk Chudáček. 1. vyd. Brno: Institut pro další vzdělávání pracovníků ve zdravotnictví, 1995. 293 s. ISBN 80-7013-114-4. info
  • BLAŽEK, Oskar. Radiologie a nukleární medicína : Učebnice pro lékařské fakulty. 1. vyd. Praha: Avicenum, 1989. 424 s., fo. info
Teaching methods
Lectures is basic of this course.
Assessment methods
Full attendance is necessary for giving course-unit credit. Oral exam.
Language of instruction
Czech
Further comments (probably available only in Czech)
The course is taught annually.
Information on the extent and intensity of the course: 65.
Listed among pre-requisites of other courses
The course is also listed under the following terms Spring 2010, Spring 2011, Spring 2012, Spring 2013, Spring 2014, Spring 2015, Spring 2016, Spring 2017, Spring 2018, spring 2019.
  • Enrolment Statistics (recent)
  • Permalink: https://is.muni.cz/course/med/spring2020/BRZP0422p