MIVO011p Nursing research - lecture

Faculty of Medicine
autumn 2021
Extent and Intensity
1/0/0. 2 credit(s). Type of Completion: zk (examination).
Taught in person.
Teacher(s)
Mgr. Alena Pospíšilová, Ph.D. (lecturer)
Gabriela Rozínková (assistant)
Guaranteed by
Mgr. Alena Pospíšilová, Ph.D.
Department of Health Sciences - Departments of Non-medical Branches - Faculty of Medicine
Contact Person: Mgr. Alena Pospíšilová, Ph.D.
Supplier department: Department of Health Sciences - Departments of Non-medical Branches - Faculty of Medicine
Timetable
Wed 15. 9. 14:00–16:30 F01B1/309, Wed 22. 9. 14:00–16:30 F01B1/309, Wed 29. 9. 14:00–16:30 F01B1/309, Wed 6. 10. 14:00–16:30 F01B1/309, Wed 13. 10. 14:00–16:30 F01B1/309, Wed 20. 10. 14:00–16:30 F01B1/309, Wed 27. 10. 14:00–16:30 F01B1/309, Wed 3. 11. 14:00–16:30 F01B1/309, Wed 10. 11. 14:00–16:30 F01B1/309
Course Enrolment Limitations
The course is only offered to the students of the study fields the course is directly associated with.
fields of study / plans the course is directly associated with
Course objectives
The subject of the graduates inform with the propedeutics of the research. Students will be able to participate in the research projects as promoters and solvers. Graduates will be able to apply modern scientifically validated research methods. They will acquire a creative approach to solving problems in health pactice.
Learning outcomes
Student will be able to: - apply methods of modern scientific research,
- to set out suitable topics for research in nursing
- describe the stages of the research process and their content,
- describe qualitative and quantitative research designs,
- to draw up a research plan,
- to formulate goals, hypotheses, research questions,
- design a research tool,
- snalyze research data,
- describe principles of ethics of research work and publishing ethics,
- apply the legislative standards set for scientific research on, human.
Syllabus
 • Nursing as a science (characteristics, specifics and importance of research in nursing).
 • Selection of suitable topics for nursing research.
 • Nursing and Evidence Based Practice (EBP, EBN).
 • Research process and his stage (phase of research).
 • Research techniques (qualitative and quantitative research).
 • Formulation of research problém from using the framework PICO(TS),PECO(TS).
 • Hypothesis, formulation of hypothesis and classification of hypothesis.
 • Research sample.
 • Methods in research.
 • Methods of empirical data analysis.
 • Dissemination phase of the research (presentation of research results, methods of application of knowledge into practice).
 • Ethics in nursing research.
 • Projects and grants.
Literature
  recommended literature
 • HENDL, Jan. Kvalitativní výzkum : základní teorie, metody a aplikace. Čtvrté, přepracované a r. Praha: Portál, 2016. 437 stran. ISBN 9788026209829. info
 • PUNCH, Keith. Úspěšný návrh výzkumu. Translated by Jan Hendl. Vyd. 1. Praha: Portál, 2008. 230 s. ISBN 9788073674687. info
 • BÁRTLOVÁ, Sylva, Petr SADÍLEK and Valérie TÓTHOVÁ. Výzkum a ošetřovatelství. Vydání druhé, přepracova. Brno: Národní centrum ošetřovatelství a nelékařských zdravotnických oborů, 2008. 185 stran. ISBN 9788070134672. info
 • MUNZAROVÁ, Marta. Zdravotnická etika od A do Z. Praha: Grada, 2005. 153 pp. ISBN 80-247-1024-2. info
 • CHRÁSKA, Miroslav. Základy výzkumu v pedagogice. 2. vyd. Olomouc: Vydavatelství Univerzity Palackého, 1998. 257 s. ISBN 8070677988. info
 • KOMENDA, Stanislav. Úvod do metodologie zdravotnického výzkumu. 2. změněné vyd. Olomouc: Vydavatelství Univerzity Palackého, 1996. 113 s. ISBN 8070676671. info
  not specified
 • ŽIAKOVÁ, Katarína. Ošetrovateĺstvo : teória a vedecký výskum. 2., přeprac. vyd. Martin: Osveta, 2009. 322 s. ISBN 9788080633042. info
 • BÁRTLOVÁ, Sylva and Helena HNILICOVÁ. Vybrané metody a techniky výzkumu zjišťování spokojenosti pacientů. Vyd. 1. Brno: Institut pro další vzdělávání pracovníků ve zdravotnictví, 2000. 118 s. ISBN 8070133112. info
Teaching methods
Lectures Homeworks
Assessment methods
Oral test
Language of instruction
Czech
Further comments (probably available only in Czech)
Study Materials
Information on the extent and intensity of the course: 15.
Listed among pre-requisites of other courses
The course is also listed under the following terms Autumn 2011, Autumn 2012, Autumn 2013, Autumn 2014, Autumn 2015, Autumn 2016, Autumn 2017, autumn 2018, autumn 2019, autumn 2020.
 • Enrolment Statistics (recent)
 • Permalink: https://is.muni.cz/course/med/autumn2021/MIVO011p