VSFJ0121 French Language 1 I - practice

Faculty of Medicine
Autumn 2005
Extent and Intensity
0/2. 1 credit(s). Type of Completion: z (credit).
Teacher(s)
Mgr. Alena Světlíková, Ph.D. (seminar tutor)
PhDr. Jana Vyorálková (assistant)
Guaranteed by
Mgr. Ladislav Červený
Language Centre, Faculty of Medicine Division - Language Centre
Contact Person: Mgr. Alena Světlíková, Ph.D.
Course Enrolment Limitations
The course is only offered to the students of the study fields the course is directly associated with.
fields of study / plans the course is directly associated with
Syllabus
 • MEDICAL FRENCH. Syllabus.
 • 1st week: Registration for lessons.
 • 2nd week: Special Theme: La cellule. Grammar: Negation, Types of Questions. Conversation: Notre faculté.
 • 3rd week: Special Theme: Le squelette. Grammar: Faire, Plural of Nouns, Adjectives, First-class Verbs. Conversation: A l'hôpital.
 • 4th week: Special Theme: La colonne vertébrale. Grammar: Il y a, Possessive Adjectives, futur prochain. Conversation: Chez le dentiste.
 • 5th week: Special Theme: Le crâne. Grammar: Demonstrative Pronouns as Determiners, Personal Pronouns, Negative Pronouns. Conversation: Le malade se plaint.
 • 6th week: Special Theme: Le squelette du membre supérieur. Grammar: Third-class Verbs, on, vouloir, venir. Conversation: Au centre de consultation.
 • 7th week: Special Theme: Le squelette du membre inférieur. Grammar: Passé immédiat, pouvoir, Numerals. Conversation: Chez le praticien.
 • 8th week: Special Theme: Le système musculaire. Grammar: Reflexive Verbs, y, prendre, Relative Pronouns, qui, que. Conversation: Santé.
 • 9th week: Special Theme: Les dents. Grammar: Infinitive Constructions, mettre, dire, voir, Prepositional Constructions. Conversation: Maladies.
 • 10th week: Special Theme: Le tube digestif. Grammar: Interrogative Pronouns, qui, que, devoir, appeler.
 • 11th week: Special Theme: Les poumons. Gramatika: Acheter, sans + Infinitive, Second-class Verbs, Dates. Conversation: A la pharmacie.
 • 12th week: Special Theme: L'appareil circulatoire. Grammar: Savoir, boire, en, y, être en train de. Conversation: Douleur, plaie.
 • 13th week: Special Theme: Le sang. Grammar: Sortir, ouvrir. Conversation: L'examen médical.
 • 14th week: Comprehensive Revision.
 • 15th week: Credit Test.
Literature
 • PELIKÁNOVÁ, Vlasta. Franština pro mediky. 2nd ed. Brno: Masarykova univerzita, 1991. 290 pp. ISBN 80-210-0304-9. info
 • STAUCHOVÁ, Věra. Stručná mluvnice francouzštiny. Vyd. 3. (reprint 1. vyd.). Praha: Academia, 1996. 342 s. ISBN 8020005854. info
 • PRAVDA, Miroslav and Marie PRAVDOVÁ. Francouzština pro samouky. Dotisk 2. vyd. Voznice: LEDA, 1999. 463 pp. ISBN 80-85927-07-1. info
 • PRAVDA, Miroslav, Vlasta REJTHAROVÁ and Marie PRAVDOVÁ. Mluvená francouzština : pro středně pokročilé. Vyd. 3., přeprac. Praha: Academia, 1997. 516 s. ISBN 8020005986. info
 • První titul je základní, ostatní jsou doplňkové.
Assessment methods (in Czech)
Výuka probíhá formou cvičení. Přítomnost ve cvičeních se bezpodmínečně vyžaduje, tolerují se maximálně dvě řádně omluvené absence; nejlépe je neúčast nahradit v nejbližším vhodném termínu. Výuka je ukončena zápočtem (z) udělovaným na základě docházky a úspěšného absolvování zápočtového testu z probrané učební látky.
Language of instruction
Czech
Further comments (probably available only in Czech)
Study Materials
Information on completion of the course: Studenti se státní jazykovou zkouškou, příp. jejím ekvivalentem mohou vykonat zkoušku kdykoliv během semestru.
The course can also be completed outside the examination period.
The course is taught annually.
The course is taught: every week.
The course is also listed under the following terms Autumn 2000, Autumn 2001, Autumn 2002, Autumn 2003, Autumn 2004.
 • Enrolment Statistics (recent)
 • Permalink: https://is.muni.cz/course/med/autumn2005/VSFJ0121