VSNJ0222 German Language 1 II - practice

Faculty of Medicine
Spring 2006
Extent and Intensity
0/2. 1 credit(s). Type of Completion: zk (examination).
Teacher(s)
Mgr. Jarmila Šafránková (seminar tutor)
Mgr. Alena Světlíková, Ph.D. (seminar tutor)
PhDr. Jana Vyorálková (seminar tutor)
Guaranteed by
Mgr. Ladislav Červený
Language Centre, Faculty of Medicine Division - Language Centre
Contact Person: Mgr. Jarmila Šafránková
Prerequisites (in Czech)
VSNJ0121 German 1 I -p
Course Enrolment Limitations
The course is only offered to the students of the study fields the course is directly associated with.
fields of study / plans the course is directly associated with
Syllabus
 • MEDICAL GERMAN. Syllabus.
 • 1st week: Registration for lessons.
 • 2nd week: Grammar: Passive Voice (1). Special Theme: Revision of Medical Terminology. Conversation: Mein Lebenslauf.
 • 3rd week: Grammar: Passive Voice (2). Special Theme: Geschlechtssystem. Conversation: Krankenversicherung.
 • 4th week: Grammar: Conditional Mood and Subjunctive II. Special Theme: Nervensystem. Conversation: Nervenkrankheiten.
 • 5th week: Grammar: Pluperfect Tense and Its Subjunctive. Special Theme: Haut. Conversation: Mein Studium.
 • 6th week: Grammar: Complex Sentences with Consecutive and Comparative Clauses. Special Theme: Sinnesorgane. Independent Work with Medical Text Using a Dictionary.
 • 7th week: Grammar: Perfect Infinitive and Its Use. Special Theme: Innere Sekretion.
 • 8th week: Grammar: Revision of Subjunctives and Perfect Infinitive. Special Theme: Anatomie. Conversation: Rezepte.
 • 9th week: Grammar: Comparison. Special Theme: Physiologie. Conversation: Der menschliche Körper.
 • 10th week: Grammar: Revision of Difficult Grammatical Categories. Special Theme: Häusliche Krankenpflege. Conversation: Hausapotheke.
 • 11th week: Grammar: Revision of Verbs. Special Theme: Chirurgische Krankheiten. Conversation: Operation.
 • 12th week: Grammar: Revision of Nominal Categories. Special Theme: Anästhesie. Conversation: Prophylaxe.
 • 13th week: Grammar: Revision of Subordinate Clauses. Special Theme: Erste Hilfe. Conversation: Meine Ferienpläne.
 • 14th week: Revision.
 • 15th week: Final Test.
Literature
 • ŠTĚDROŇOVÁ, Lydia. Textová cvičebnice německého jazyka pro lékařské fakulty. 5., revidované vyd. Brno: Masarykova univerzita, 1998. 96 pp. ISBN 80-210-1894-1. info
 • MOKROŠOVÁ, Ivana. Německo-český/česko-německý lékařský slovník (German-Czech/Czech-German Medical Dictionary). 1st ed. Praha: Grada Publishing, 2002. 912 pp. ISBN 80-247-0218-5. info
 • Hoffmann-La Roche AG. Roche-Lexikon Medizin. Ved. redaktor Dr. med. Norbert Boss. 3., přeprac. vyd. München: Urban und Schwarzenberg, 1993. 1850 pp. ISBN 3-541-11213-1. info
 • První dva tituly jsou základní, ostatní doplňkové.
Assessment methods (in Czech)
Výuka probíhá formou cvičení. Přítomnost ve cvičeních je povinná, připouštějí se maximálně dvě absence; nejlépe je neúčast nahradit v nejbližším vhodném termínu. Výuka je ukončena zkouškou (Zk), která má písemnou a ústní část. K jejímu složení se vyžaduje úspěšné absolvování závěrečného testu, řádná docházka a aktivní účast ve cvičeních.
Language of instruction
Czech
Further comments (probably available only in Czech)
Study Materials
Information on completion of the course: Studenti se státní jazykovou zkouškou, příp. jejím ekvivalentem mohou vykonat zkoušku kdykoliv během semestru.
The course can also be completed outside the examination period.
The course is taught annually.
The course is taught: every week.
Credit evaluation note: kredity B.
Listed among pre-requisites of other courses
The course is also listed under the following terms Spring 2000, Spring 2001, Spring 2002, Spring 2003, Spring 2004, Spring 2005.
 • Enrolment Statistics (recent)
 • Permalink: https://is.muni.cz/course/med/spring2006/VSNJ0222