VSSJ0222 Spanish Language 1 II - practice

Faculty of Medicine
Spring 2006
Extent and Intensity
0/2. 1 credit(s). Type of Completion: zk (examination).
Teacher(s)
Mgr. Veronika De Azevedo Camacho, Ph.D. (seminar tutor)
PhDr. Jana Vyorálková (assistant)
Guaranteed by
Mgr. Ladislav Červený
Language Centre, Faculty of Medicine Division - Language Centre
Contact Person: Mgr. Veronika De Azevedo Camacho, Ph.D.
Prerequisites
VSSJ0121 Spanish 1 I -p
Knowledge of the textbook of Spanish for autodidacts (Prokopová, L.: Španělština pro samouky. 1st ed. Praha, LEDA 1994, Lessons 1 to 16).
Course Enrolment Limitations
The course is only offered to the students of the study fields the course is directly associated with.
fields of study / plans the course is directly associated with
Syllabus
 • MEDICAL SPANISH. Syllabus.
 • 1st week: Registration for lessons.
 • 2nd week: Special Theme: El sistema nervioso. Grammar: Comparison of adjectives, correlations, absolute form of superlative. Conversation: La salud del pueblo.
 • 3rd week: Special Theme: La piel. Grammar: Enclitic forms of personal pronouns, their position, DECIR, TRAER. Conversation: Las relaciones con el enfermo.
 • 4th week: Special Theme: El esqueleto. Grammar: Imperfect tense (imperfecto). Conversation: El sueño y sus trastornos.
 • 5th week: Special Theme: El sistema muscular. Grammar: Two enclitic personal pronouns, present conditional tense.
 • 6th week: Special Theme: Los sistemas reproductores. Grammar: TRADUCIR, A PESAR DE, CADA, TODO, personal pronouns after prepositions.
 • 7th week: Special Theme: Las enfermedades infecciosas. Grammar: PONER, interrogative and relative pronouns. Conversation: Trastornos hormonales.
 • 8th week: Special Theme: Pediatría. Grammar: Preterite perfect simple tense.
 • 9th week: Special Theme: Bioquímica. Grammar: Imperfecto/indefinido - practising.
 • 10th week: Special Theme: El sistema inmunológico. Grammar: Preterite perfect simple tense of irregular verbs. Conversation: El arte de la medicina.
 • 11th week: Special Theme: Los sentidos. Grammar: Prepositional constructions.
 • 12th week: Special Theme: La farmacia. Grammar: Preterite perfect compound tense.
 • 13th week: Grammar: Practising preterite tenses. Conversation: Enfermedades/convalecencia.
 • 14th week: Grammar: Comprehensive revision.
 • 15th week: Final Test.
Literature
 • TIPPMANOVÁ, Věroslava. Španělština pro mediky (Spanish for Medical Students). 1st ed. Praha: Phlebomedika, s.r.o., 1996. 112 pp. info
 • PROKOPOVÁ, Libuše. Španělština pro samouky :klíč, slovník. 1. vyd. Praha: LEDA, 1994. 119 s. ISBN 80-901664-9-0. info
Assessment methods (in Czech)
Výuka probíhá formou cvičení. Přítomnost ve cvičeních je povinná, tolerují se nanejvýš dvě absence; nejlépe je neúčast nahradit v nejbližším vhodném termínu. Výuka je ukončena zkouškou (Zk), která má písemnou a ústní část. K jejímu složení se vyžaduje úspěšné absolvování závěrečného testu, řádná docházka a aktivní účast ve cvičeních.
Language of instruction
Czech
Further comments (probably available only in Czech)
Information on completion of the course: Studenti se státní jazykovou zkouškou, příp. jejím ekvivalentem mohou vykonat zkoušku kdykoliv během semestru.
The course can also be completed outside the examination period.
The course is taught annually.
The course is taught: every week.
The course is also listed under the following terms Spring 2001, Spring 2002, Spring 2003, Spring 2004, Spring 2005.
 • Enrolment Statistics (recent)
 • Permalink: https://is.muni.cz/course/med/spring2006/VSSJ0222