BLKZF0311c Základy farmakologie - cvičení

Lékařská fakulta
podzim 2010
Rozsah
3 h/semestr. 0 kr. Ukončení: z.
Vyučující
prof. MUDr. Alexandra Šulcová, CSc. (náhr. zkoušející)
doc. PharmDr. Jan Juřica, Ph.D. (cvičící)
MUDr. Jana Pistovčáková, Ph.D. (cvičící)
MUDr. Jana Nováková, Ph.D. (cvičící)
MVDr. Dagmar Vršková, Ph.D. (cvičící)
doc. PharmDr. Ondřej Zendulka, Ph.D. (cvičící)
MUDr. Mgr. Karel Šlais, Ph.D. (náhr. zkoušející)
doc. PharmDr. Jana Rudá, Ph.D. (cvičící)
MUDr. Alena Máchalová, Ph.D. (cvičící)
Mgr. Barbora Říhová, Ph.D. (cvičící)
Mgr. Petra Amchová, Ph.D. (cvičící)
Mgr. Michaela Sabová, Ph.D. (cvičící)
Mgr. Barbora Říhová, Ph.D. (náhr. zkoušející)
Garance
prof. MUDr. Alexandra Šulcová, CSc.
Farmakologický ústav - Teoretická pracoviště - Lékařská fakulta
Kontaktní osoba: Renata Bláblová
Rozvrh
Pá 17. 12. 10:00–12:30 KOM 343
Předpoklady
BLKLC011p Lék.chemie-předn.
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Na konci tohoto kurzu bude student znát principy lékařské preskripce a pracovat s lékopisem. Bude umět počítat hodnoty pro individuální přípravu lékových forem.
Osnova
 • Cvičení (17.12. 2010, 10.00-12.30h):
 • Předklinické a klinické zkoušení nových léčiv.
 • Lékařský předpis a jeho náležitosti.
 • Přehled lékových forem a aplikačních způsobů.
 • Test. Zápočet. Kolokvium.
Literatura
  povinná literatura
 • Vybrané kapitoly z učebnice Martínková, Jiřina. Farmakologie. Pro studenty zdravotnických oborů, Grada Publishing, 2007. 380 s. ISBN 978-80-247-1356-4
  doporučená literatura
 • LÜLLMANN, Heinz, Klaus MOHR a Lutz HEIN. Barevný atlas farmakologie. Translated by Maxmilián Wenke - Elfrída Mühlbachová. 3. vyd. Praha: Grada, 2007. xi, 372. ISBN 9788024716725. info
  neurčeno
 • Vybrané kapitoly z učebnice: http://books.google.cz/books?ct=result&q=farmakologie&lr=&as_brr=3&sa=N&start=0
 • Vybrané kapitoly z učebnice: http://books.google.cz/books?id=7lNQpLuETq4C&printsec=frontcover&dq=farmakologie&lr=&as_brr=3#PPA4,M1
Výukové metody
V praktických cvičeních jsou studenti formou prezentace učitelem farmakologie uvedeni do teoretické přípravy témat uvedených v rozvrhu, s následnou diskusí.
Metody hodnocení
Výuka probíhá jednosemestrálně, praktická cvičení jsou povinná. Ukončení předmětu formou kolokvia - písemný multivýběrový test z probrané látky. Obsahem závěrečného testu bude také odpovídající obsah předepsané studijní literatury.
Informace učitele
Výuka probíhá na Farmakologickém ústavu LF MU, UKB, Kamenice 5, pavilon A19. Úřední hodiny sekretariátu - denně od 13.00 do 14.00 hod, tel. 54949 3070.
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2011, podzim 2012, podzim 2013, podzim 2014, podzim 2015, podzim 2016, podzim 2017, podzim 2018, podzim 2019.