STLM0421c Medical Microbiology - practice

Faculty of Medicine
Spring 2000
Extent and Intensity
1/3/0. 2 credit(s). Type of Completion: z (credit).
Teacher(s)
MUDr. Petr Ondrovčík, CSc. (lecturer)
prof. MUDr. Filip Růžička, Ph.D. (seminar tutor)
doc. MUDr. Vladana Woznicová, Ph.D. (seminar tutor)
MUDr. Ondřej Zahradníček (seminar tutor)
Guaranteed by
MUDr. Ondřej Zahradníček
Department of Microbiology - Institutions shared with St. Anne's Faculty Hospital - Faculty of Medicine
Contact Person: MUDr. Ondřej Zahradníček
Course Enrolment Limitations
The course is also offered to the students of the fields other than those the course is directly associated with.
fields of study / plans the course is directly associated with
Syllabus
 • Curriculum of lessons in Medical Microbiology I (2nd year, summer term) - Practical lessons
 • Organisation of lessons, safety in microbiological laboratory
 • Characteristics of pathogenic microorganisms, overview of methods
 • Simple staining (Medical Microbiology III, Instructions for practical courses, Theme No 1).
 • Microscopical demonstration of bacteria - Gram staining (Theme No. 2).
 • Videoclip - Walking around the Institute for Microbiology
 • Cultivation of bacteria, microbiological culture media (Theme No. 3)
 • Identification of bacteria accoding to their biochemical activity (Theme No 4)
 • Identification of microbial species - review of direct diagnostics (Themes No 1 - 4)
 • Educational programmes: a) Gram-stained preparations b) Identification of bacteria
 • Effects of physical and chemical factors on microbes (Theme No. 6)
 • Videoclip - Disinfectants
 • Determining bacterial sensitivity to antimicrobial substances (Th. No. 7)
 • Indirect detection of infectious agents - Precipitation test (Theme No. 8)
 • Indirect detection of infectious agents - Agglutination test (Theme No. 9)
 • Indirect detection of infectious agents - Complement fixation test (Theme No. 10)
 • Indirect detection of infectious agents - Other and new methods (Theme No. 10)
 • Sampling and transport of material (Theme No. 25 - Clinical Microbiology II)
 • Mycology (Theme No. 21)
 • Review
 • Credits, substitutions
Literature
 • VOTAVA, Miroslav and Petr ONDROVČÍK. Vybrané kapitoly z klinické mikrobiologie (Selected chapters from clinical microbiology). 1st ed. Brno: Masarykova universita, 1998. 90 pp. ISBN 80-210-1805-4. info
 • VOTAVA, Miroslav, Radomír BUČEK, Vlastimil OBDRŽÁLEK, Petr ONDROVČÍK, Ferdinand PŘECECHTĚL, Viktor RŮŽIČKA, Vladana WOZNICOVÁ and Ondřej ZAHRADNÍČEK. Lékařská mikrobiologie. III. Praktikum - návody k praktickým cvičením (Medical microbiology 3rd. Practical - instructions for practicals). Brno: Vydavatelství MU, 1996. 82 pp. ISBN 80-210-1309-5. info
 • Lékařská mikrobiologie. Edited by Ferdinand Přecechtěl. 2. oprav. vyd. Praha: Státní pedagogické nakladatelství, 1992. 304 s. ISBN 80-210-0322-7. info
 • Lékařská mikrobiologie 2 :praktikum - vyšetřovací metody. Edited by Ferdinand Přecechtěl. 1. dotisk 1. vyd. Praha: Státní pedagogické nakladatelství, 1992. 258 s. ISBN 80-210-0460-6. info
Assessment methods (in Czech)
Povinnost navštěvovat praktická cvičení je striktně vyžadována, neomluvené absence mohou být důvodem odepření zápočtu. Výuka prvního semestru lékařské mikrobiologie (= čtvrtý semestr studia na LF) je zakončena zápočtem, výuka druhého semestru lékařské mikrobiologie (= pátý semestr studia na LF) je zakončen zápočtem (zde je předpokladem mj. úspěšné napsání zápočtového testu) a ústní rigorózní skouškou.
Language of instruction
Czech
Further comments (probably available only in Czech)
The course is taught annually.
The course is taught: every week.
The course is also listed under the following terms Spring 2001, Spring 2002, Spring 2003, Spring 2004, Spring 2005, Spring 2006.
 • Enrolment Statistics (Spring 2000, recent)
 • Permalink: https://is.muni.cz/course/med/spring2000/STLM0421c