STLM0421c Medical Microbiology - practice

Faculty of Medicine
Spring 2002
Extent and Intensity
1/3/0. 4 credit(s). Type of Completion: z (credit).
Teacher(s)
MUDr. Petr Ondrovčík, CSc. (lecturer)
Mgr. Monika Dvořáková Heroldová, Ph.D. (seminar tutor)
prof. MUDr. Filip Růžička, Ph.D. (seminar tutor)
doc. MUDr. Vladana Woznicová, Ph.D. (seminar tutor)
MUDr. Ondřej Zahradníček (seminar tutor)
Guaranteed by
MUDr. Ondřej Zahradníček
Department of Microbiology - Institutions shared with St. Anne's Faculty Hospital - Faculty of Medicine
Contact Person: MUDr. Ondřej Zahradníček
Course Enrolment Limitations
The course is also offered to the students of the fields other than those the course is directly associated with.
fields of study / plans the course is directly associated with
Syllabus
 • Curriculum of lessons in Medical Microbiology I (2nd year, spring term)
 • Practical lessons
 • Organisation of lessons, safety in microbiological laboratory
 • Characteristics of pathogenic microorganisms, overview of methods
 • Simple staining (Medical Microbiology III, Instructions for practical courses, Theme No 1).
 • Microscopical demonstration of bacteria - Gram staining (Theme No. 2).
 • Videoclip - Walking around the Institute for Microbiology
 • Cultivation of bacteria, microbiological culture media (Theme No. 3)
 • Identification of bacteria accoding to their biochemical activity (Theme No 4)
 • Identification of microbial species - review of direct diagnostics (Themes No 1 - 4)
 • Educational programmes: a) Gram-stained preparations b) Identification of bacteria
 • Effects of physical and chemical factors on microbes (Theme No. 6)
 • Videoclip - Disinfectants
 • Determining bacterial sensitivity to antimicrobial substances (Th. No. 7)
 • Indirect detection of infectious agents - Precipitation test (Theme No. 8)
 • Indirect detection of infectious agents - Agglutination test (Theme No. 9)
 • Indirect detection of infectious agents - Complement fixation test (Theme No. 10)
 • Indirect detection of infectious agents - Other and new methods (Theme No. 11)
 • Sampling and transport of material (Theme No. 25 - Clinical Microbiology II)
 • Mycology (Theme No. 21)
 • Review
 • Credits, substitutions
Literature
 • VOTAVA, Miroslav. Lékařská mikrobiologie obecná. (General Medical Microbiology.). 1st ed. Brno: Neptun, 2001. 247 pp. ISBN 80-902896-2-2. info
 • Lékařská mikrobiologie. Edited by Ferdinand Přecechtěl. 2. vyd. Brno: Masarykova univerzita-Lékařská fakulta, 1995. 304 s. ISBN 80-210-1087-8. info
 • VOTAVA, Miroslav, Vlastimil OBDRŽÁLEK, Petr ONDROVČÍK, Filip RŮŽIČKA, Ondřej ZAHRADNÍČEK and Vladana WOZNICOVÁ. Lékařská mikrobiologie II. Přehled vyšetřovacích metod v lékařské mikrobiologii (Medical Microbiology II. Survey of Diagnostic Methods in Medical Microbiology). 1st ed. Brno: Masarykova univerzita. Lékařská fakulta, 2000. 309 pp. ISBN 80-210-2272-8. info
 • VOTAVA, Miroslav, Radomír BUČEK, Vlastimil OBDRŽÁLEK, Petr ONDROVČÍK, Ferdinand PŘECECHTĚL, Viktor RŮŽIČKA, Vladana WOZNICOVÁ and Ondřej ZAHRADNÍČEK. Lékařská mikrobiologie. III. Praktikum - návody k praktickým cvičením, 2. přepracované vydání (Medical microbiology 3rd. Practical - instructions for practicals, 2. corrected edition). Brno: Vydavatelství MU, 2000. 82 pp. ISBN 80-210-1309-5. info
 • VOTAVA, Miroslav and Petr ONDROVČÍK. Vybrané kapitoly z klinické mikrobiologie (Selected chapters from clinical microbiology). 1st ed. Brno: Masarykova universita, 1998. 90 pp. ISBN 80-210-1805-4. info
 • Medical microbiology : A guide to microbioal infections: Pathogenesis, immunity, laboratory diagnosis and control. Edited by David Greenwood - Richard C. B. Slack - John F. Peutherer. 14th ed. Edinburgh: Churchill Livingstone, 1992. xvi, 827 s. ISBN 0-443-04256-X. info
 • VOTAVA, Miroslav, Radomír BUČEK, Vlastimil OBDRŽÁLEK, Petr ONDROVČÍK, Ferdinand PŘECECHTĚL and Viktor RUZICKA. Medical microbiology III. Instructions for practical courses - 2nd corrected edition. Brno: Vydavatelství MU, 1995. 93 pp. ISBN 80-210-1188-2. info
 • BEDNÁŘ, Marek. Lékařská mikrobiologie : bakteriologie, virologie, parazitologie. 1. vyd. Praha: Marvil, 1996. 558 s. info
 • GREENWOOD, David. Lékařská mikrobiologie : přehled infekčních onemocnění : patogeneze, imunita, laboratorní diagnostika a epidemiologie. 1. vyd. Praha: Grada Publishing, 1999. 686 s. ISBN 80-7169-365-0. info
 • MURRAY, Patrick R. Medical microbiology. 3rd ed. St. Louis: Mosby, 1998. 724 s. ISBN 0-8151-9035-2. info
 • Prvních pět titulů je základních, ostatní doplňkové. - The first five titles are basic, the others supplementary.
Assessment methods (in Czech)
Povinnost navštěvovat praktická cvičení je striktně vyžadována, neomluvené absence mohou být důvodem odepření zápočtu. Povinnost navštěvovat přednášky se nekontroluje, účast je však vřele doporučena vzhledem k tomu, že jsou probírána témata, která jsou málo probrána v literatuře a jsou předmětem zkoušky. Výuka prvního semestru lékařské mikrobiologie (= čtvrtý semestr studia na LF) je zakončena zápočtem, výuka druhého semestru lékařské mikrobiologie (= pátý semestr studia na LF) je zakončen zápočtem (zde je předpokladem mj. úspěšné napsání zápočtového testu) a rigorózní zkouškou, která se skládá z praktického úkolu a trojice otázek. Otázek je celkem 150, jejich přehled je zpravidla k dispozici na Spolku mediků.
Language of instruction
Czech
Further comments (probably available only in Czech)
The course is taught annually.
The course is taught: every week.
The course is also listed under the following terms Spring 2000, Spring 2001, Spring 2003, Spring 2004, Spring 2005, Spring 2006.
 • Enrolment Statistics (Spring 2002, recent)
 • Permalink: https://is.muni.cz/course/med/spring2002/STLM0421c