VLDM7X1p Diagnostic imaging - lecture

Faculty of Medicine
Spring 2000
Extent and Intensity
1/0/0. 4 credit(s). Type of Completion: -.
Teacher(s)
prof. MUDr. Karel Benda, DrSc. (lecturer)
doc. MUDr. Petr Krupa, CSc. (lecturer)
doc. MUDr. Jiří Prášek, CSc. (lecturer)
doc. MUDr. Jaroslav Procházka, CSc. (lecturer)
prof. MUDr. Vlastimil Válek, CSc., MBA, EBIR (lecturer)
Guaranteed by
doc. MUDr. Jiří Prášek, CSc.
Department of Radiology and Nuclear Medicine - Institutions shared with the Faculty Hospital Brno - Adult Age Medicine - Faculty of Medicine
Course Enrolment Limitations
The course is only offered to the students of the study fields the course is directly associated with.
fields of study / plans the course is directly associated with
Syllabus (in Czech)
 • Diagnostické zobrazovacé metody - přednášky
 • Přednášky předmětu Diagnostické zobrazovací budou vždy v pondělí 6. - 10. týden semestru v biologické posluchárně LF MU, Joštova 10, 13.30 - 16.30 hod.
 • Seznam přednášek:
 • 25. 10. 1999
 • As. MUDr. Jiří Prášek, CSc. Radionuklidové diagnostické zobrazovací metody
 • 1. 11. 1999
 • Doc. MUDr. Petr Krupa Radiologická propedeutika Diagnostické zobrazovací metody v neuroradiologii
 • 8. 11. 1999
 • Prof. MUDr. Ivo Hrazdira, DrSc. Nové tredny v ultrazvukové diagnostice
 • 15. 11. 1999
 • Prof. MUDr. Karel Benda, DrSc. Výpočetní tomografie a magnetická rezonance Intervenční a diapeutické metody
 • 22. 11. 1999
 • Doc. MUDr. Jaroslav Procházka, CSc. Radiodiagnostika dětského věku
Language of instruction
Czech
Further Comments
The course is taught each semester.
The course is taught: every week.
The course is also listed under the following terms Autumn 2000, Spring 2001, Autumn 2001, Spring 2002, Autumn 2002, Spring 2003, Autumn 2003, Spring 2004, Autumn 2004, Spring 2005, Autumn 2005, Spring 2006, Autumn 2006, Spring 2007, Autumn 2007, Spring 2008, Autumn 2008, Spring 2009, Autumn 2009, Spring 2010, Autumn 2010, Spring 2011, Autumn 2011, Spring 2012, Autumn 2012, Spring 2013, Autumn 2013, Spring 2014, Autumn 2014, Spring 2015, Autumn 2015, Spring 2016, Autumn 2016, Spring 2017, Autumn 2017, Spring 2018, autumn 2018, spring 2019, spring 2020.
 • Enrolment Statistics (Spring 2000, recent)
 • Permalink: https://is.muni.cz/course/med/spring2000/VLDM7X1p