ZLBI0222c Biology II - practice

Faculty of Medicine
Spring 2007
Extent and Intensity
0/2. 2 credit(s). Type of Completion: z (credit).
Teacher(s)
prof. MUDr. Roman Janisch, DrSc. (seminar tutor)
prof. MUDr. Marie Kopecká, CSc. (seminar tutor)
doc. MUDr. Miroslav Gabriel, CSc. (seminar tutor)
prof. MUDr. David Šmajs, Ph.D. (seminar tutor)
prof. MUDr. Iva Slaninová, Ph.D. (seminar tutor)
doc. RNDr. Jakub Neradil, Ph.D. (seminar tutor)
Mgr. Petra Pospíšilová, Ph.D. (seminar tutor)
prof. Ing. Petr Dvořák, CSc. (lecturer)
Mgr. Vítězslav Kříž, Ph.D. (seminar tutor)
prof. Ing. Petr Dvořák, CSc. (assistant)
RNDr. Eva Horáčková (assistant)
Mgr. Hana Hříbková (assistant)
Debora Ledahudcová (assistant)
Eva Skalová (assistant)
Guaranteed by
prof. MUDr. Augustin Svoboda, CSc., dr. h.c.
Department of Biology - Theoretical Departments - Faculty of Medicine
Timetable of Seminar Groups
ZLBI0222c/21: Mon 7:30–9:10 N01019b, except Mon 19. 2. ; and Mon 19. 2. 7:30–9:10 F01B1/709
ZLBI0222c/22: Mon 7:30–9:10 N01019b, except Mon 19. 2. ; and Mon 19. 2. 7:30–9:10 F01B1/709
ZLBI0222c/23: Thu 15:40–17:10 N01019b, except Thu 22. 2. ; and Thu 22. 2. 15:40–17:10 F01B1/709
ZLBI0222c/24: Thu 15:40–17:10 N01019b, except Thu 22. 2. ; and Thu 22. 2. 15:40–17:10 F01B1/709
Prerequisites (in Czech)
ZLBI0121c Biology I - practice
Course Enrolment Limitations
The course is only offered to the students of the study fields the course is directly associated with.
fields of study / plans the course is directly associated with
Course objectives (in Czech)
Předmět má studentům poskytnout soudobé poznatky molekulární genetiky a obecné genetiky člověka včetně praktických aplikací.
Syllabus (in Czech)
  • 1. TÝDEN: Praktikum: Internetové zdroje pro biomedicínu II 2. TÝDEN: Praktikum: Vertikální přenos genetické informace 3. TÝDEN: Praktikum: Genealogie, autosomální dědičnost 4. TÝDEN: Praktikum: Gonosomální dědičnost 5. TÝDEN: Praktikum: Odchylky od mendelovské genetiky 6. TÝDEN: Praktikum: Praktické aspekty genetiky člověka 7. TÝDEN: Praktikum: Genetické poradenství, prenatální diagnostika, preimplantační diagnostika 8. TÝDEN: Praktikum: Genetika populací 9. TÝDEN: Praktikum: DNA diagnostika 10. TÝDEN: Praktikum: Restrikční mapování 11. TÝDEN: Praktikum: Základy genového inženýrství 12. TÝDEN: Praktikum: Praktické aplikace metod molekulární genetiky 13. TÝDEN: Praktikum: Zápočtový test.Genetická toxikologie 14. TÝDEN: Praktikum: Kontrola protokolů, zápočet 15. TÝDEN: Praktikum: Náhradní praktická cvičení
Literature
  • Veselská, Renata - Šmajs, David - a kolektiv: Praktická cvičení z biologie. Protokoly - část II. Masarykova univerzita v Brně, 2005. ISBN 80-210-3644-3
  • NEČAS, Oldřich, Augustin SVOBODA, Milan HEJTMÁNEK, Roman JANISCH, Miroslav ČERVINKA, Karel LENHART and Zdeněk KOLÁŘ. Obecná biologie pro lékařské fakulty (General Biology for Medical Faculties). 3. přepracované, v H+H 1. Jinočany: H+H, 2000. 554 pp. ISBN 80-86022-46-3. info
Language of instruction
Czech
Further comments (probably available only in Czech)
Study Materials
The course is taught annually.
Listed among pre-requisites of other courses
Teacher's information
http://www.med.muni.cz/toCP1250.cs/biologie/frame_cz.html
The course is also listed under the following terms Spring 2005, Spring 2006, Spring 2008, Spring 2009, Spring 2010, Spring 2011, Spring 2012, Spring 2013, Spring 2014, Spring 2015, Spring 2016, Spring 2017, Spring 2018, spring 2019, spring 2020, spring 2021, spring 2022.
  • Enrolment Statistics (Spring 2007, recent)
  • Permalink: https://is.muni.cz/course/med/spring2007/ZLBI0222c