VSAN0232s Anatomy II - seminar

Faculty of Medicine
Spring 2008
Extent and Intensity
3/2/1. 4 credit(s). Type of Completion: z (credit).
Teacher(s)
MUDr. Petr Handlos, Ph.D. (seminar tutor)
doc. RNDr. Ladislava Horáčková, Ph.D. (seminar tutor)
MUDr. Ivana Hradilová Svíženská, CSc. (seminar tutor)
MUDr. Ilona Klusáková, Ph.D. (seminar tutor)
MUDr. Roman Kopáčik (seminar tutor)
MUDr. Luboš Kubíček, Ph.D. (seminar tutor)
doc. MUDr. Pavel Matonoha, CSc. (seminar tutor)
MUDr. Matěj Mucha (seminar tutor)
MUDr. Hana Nechutová, Ph.D. (seminar tutor)
MUDr. Maria Magdalena Nuta, Ph.D. (seminar tutor)
MUDr. Drahomíra Stančeva Pernicová, Ph.D. (seminar tutor)
MUDr. Karel Urbášek, Ph.D. (seminar tutor)
doc. MUDr. Lenka Vargová, Ph.D. (seminar tutor)
Dana Procházková (assistant)
Guaranteed by
prof. RNDr. Petr Dubový, CSc.
Department of Anatomy - Theoretical Departments - Faculty of Medicine
Contact Person: prof. RNDr. Petr Dubový, CSc.
Timetable of Seminar Groups
VSAN0232s/01: Tue 7:30–9:20 F01B2/1S05
VSAN0232s/02: Tue 7:30–9:20 F01B2/1S05
VSAN0232s/03: Tue 7:30–9:20 F01B2/1S05
VSAN0232s/04: Tue 7:30–9:20 F01B2/1S05
VSAN0232s/05: Tue 9:30–11:20 F01B2/1S05
VSAN0232s/06: Tue 9:30–11:20 F01B2/1S05
VSAN0232s/07: Tue 9:30–11:20 F01B2/1S05
VSAN0232s/08: Tue 9:30–11:20 F01B2/1S05
VSAN0232s/09: Tue 11:30–13:20 F01B2/1S05
VSAN0232s/10: Tue 11:30–13:20 F01B2/1S05
VSAN0232s/11: Tue 11:30–13:20 F01B2/1S05
VSAN0232s/12: Tue 11:30–13:20 F01B2/1S05
VSAN0232s/13: Thu 7:30–9:10 F01B2/1S05
VSAN0232s/14: Thu 7:30–9:10 F01B2/1S05
VSAN0232s/15: Thu 7:30–9:10 F01B2/1S05
VSAN0232s/16: Thu 7:30–9:10 F01B2/1S05
VSAN0232s/17: Thu 11:10–12:50 F01B2/1S05
VSAN0232s/18: Thu 9:20–11:00 F01B2/1S05
VSAN0232s/19: Thu 11:10–12:50 F01B2/1S05
VSAN0232s/20: Thu 9:20–11:00 F01B2/1S05
VSAN0232s/30: No timetable has been entered into IS.
VSAN0232s/31: No timetable has been entered into IS.
VSAN0232s/32: No timetable has been entered into IS.
VSAN0232s/33: No timetable has been entered into IS.
VSAN0232s/34: No timetable has been entered into IS.
VSAN0232s/35: No timetable has been entered into IS.
VSAN0232s/36: No timetable has been entered into IS.
Prerequisites (in Czech)
VSAN0131s Anatomy I s
Course Enrolment Limitations
The course is only offered to the students of the study fields the course is directly associated with.
fields of study / plans the course is directly associated with
Syllabus
 • 1. Muscles (except upper and lower limbs).
 • 2. Oral cavity (dentition, tongue, palate, salivary glands). Muscles of the head.
 • 3. Gastrointestinal tube (pharynx to rectum). Muscles of the neck. Muscles of the abdomen I.
 • 4. Liver, pancreas, spleen, peritoneum Muscles of the abdomen II.
 • 5. Upper respiratory tract, larynx.
 • 6. Lungs, pleura, mediastinum, thyroid gland, thymus. Muscles of the thorax and back.
 • 7. Urinary system.
 • 8. Male genital organs.
 • 9. Female genital organs, perineal muscles.
 • 10. Heart I.
 • 11. Heart II.
 • 12. Arteries. Muscles of the upper and lower limbs.
 • 13. Veins. Lymphatics. Muscles of the limbs.
 • 14. Radiography of the digestive, respiratory, urinary, genital and cardiovascular systems.
 • 15. Dissection course (extremities and back).
Literature
 • MOORE, Keith L., Arthur F. DALLEY and Anne M. R. AGUR. Clinically oriented anatomy. 5th ed. Philadelphia: Lippincott Williams & Wilkins, 2006. xxxiii, 12. ISBN 0781736390. info
 • ČIHÁK, Radomír. Anatomie. Edited by Rastislav Druga - Miloš Grim. 2., upr. a dopl. vyd. Praha: Grada, 2004. 673 s. ISBN 9788024711324. info
 • DOKLÁDAL, Milan and Libor PÁČ. Anatomie člověka II. Splanchnologie a cévní systém (Human anatomy II. Splanchnology and vascular system). 2. přepracované. Brno: Masarykova univerzita, Lékařská fakulta, 2003. 136 pp. 2. ISBN 80-210-2886-6. info
 • DOKLÁDAL, Milan and Libor PÁČ. Anatomie člověka II. Splanchnologie a cévní systém (Human Anatomy II. Splanchnology and vascular systema). 1st ed. Brno: Masarykova univerzita, Lékařská fakulta Brno, 2000. 134 pp. ISBN 80-210-2413-5. info
 • PLATZER, Werner. Atlas topografické anatomie. Vyd. 1. Praha: Grada, 1996. 290 s. ISBN 807169214X. info
 • Anatomie člověka :fotografický atlas systematické a topografické anatomie. Edited by Johannes W. Rohen - Chihiro Yokochi. 1. vyd. Martin: Osveta, 1994. X, 485 s. ISBN 80-217-0446-2. info
Assessment methods (in Czech)
Podmínkou pro udělení zápočtu je 95% účast na seminářích (1x neúčast) a prokázání základních znalostí semestrální látky formou 3 testů, každý s 10 otázkami (každá správně zodpovězená otázka je hodnocena 1 bodem). Pro získání zápočtu je nutné získat z každého testu minimálně 6 bodů. Pro neúspěšné studenty bude vypsán jeden opravný termín s testy, u kterých získali v průběhu semestru méně než 6 bodů. Podmínkou pro udělení zápočtu na základě opravných testů je získat minimálně 6 z 10 možných bodů za každý opravný test.
A precondition for obtaining the course-unit credit is 95% attendance at the seminars (1 non-attendance tolerated) and demonstration of the basic knowledge of the semester schoolwork in the form of 3 tests, each containing 10 questions (each correctly answered question is evaluated by 1 point). A minimum of 6 out of 10 possible points in each test is required for fulfillment. For unsuccessful students a resit date will be offered; for its fulfillment it is necessary to obtain a minimum of 6 out of 10 possible points in the test.
Language of instruction
Czech
Further comments (probably available only in Czech)
Study Materials
The course is taught annually.
Information on course enrolment limitations: Mimo studenty LF, max. 15 studentů z PřF
Listed among pre-requisites of other courses
The course is also listed under the following terms Spring 2001, Spring 2002, Spring 2003, Spring 2004, Spring 2005, Spring 2006, Spring 2007, Spring 2009, Spring 2010, Spring 2011, Spring 2012, Spring 2013, Spring 2014, Spring 2015, Spring 2016, Spring 2017.
 • Enrolment Statistics (Spring 2008, recent)
 • Permalink: https://is.muni.cz/course/med/spring2008/VSAN0232s