BZPS061p Urgent care in psychiatry - lecture

Faculty of Medicine
Spring 2016
Extent and Intensity
3/0/0. 3 credit(s). Type of Completion: zk (examination).
Teacher(s)
MUDr. Elis Bartečků, Ph.D. (lecturer)
MUDr. Jana Hořínková, Ph.D. (lecturer)
Iveta Mareschová (assistant), Jana Pazderová (deputy)
Guaranteed by
prof. MUDr. Tomáš Kašpárek, Ph.D.
Department of Psychiatry - Institutions shared with the Faculty Hospital Brno - Adult Age Medicine - Faculty of Medicine
Contact Person: Jana Pazderová
Supplier department: Department of Psychiatry - Institutions shared with the Faculty Hospital Brno - Adult Age Medicine - Faculty of Medicine
Timetable
Wed 24. 2. to Wed 6. 4. Wed 10:00–12:30 N02230
Course Enrolment Limitations
The course is only offered to the students of the study fields the course is directly associated with.
fields of study / plans the course is directly associated with
Course objectives
The teaching of psychiatry students are familiar with the   status and tasks of psychiatry at   acute emergency care paramedic, very generally with   mental functions and their disorders Z ~ special field of psychiatry are presented frequently psychosis and scope of therapeutic approaches in emergency care  
Syllabus (in Czech)
 • Projevy nejčastějších psychických onemocnění - schizofrenie Projevy nejčastějších psychických onemocnění - neurotické poruchy a poruchy vyvolané stresem Projevy nejčastějších psychických onemocnění- poruchy vyvolané užíváním psychoaktivních látek Poruchy osobnosti Projevy nejčastějších psychických onemocnění - afektivní poruchy Biologická psychiatrie - základy terapie psychických poruch, farmakoterapie, další biologické způsoby léčby v psychiatrii Projevy nejčastějších psychických onemocnění - poruchy příjmu potravy Duševní poruchy spojené se šestinedělím Psychofarmaka v graviditě Farmakologická léčba a laktace
Literature
  required literature
 • ZVOLSKÝ, Petr. Obecná psychiatrie. 2. vyd. Praha: Karolinum, 1997. 192 s. ISBN 8071844942. info
 • KRATOCHVÍL, Stanislav. Základy psychoterapie. 5. přeprac. vyd. Praha: Portál, 2006. 383 s. ISBN 8073671220. info
 • ZVOLSKÝ, Petr. Speciální psychiatrie. Praha: Univerzita Karlova v Praze, nakladatelství Karolinum, 2003. 206 s. ISBN 8071842036. info
  recommended literature
 • ŽOURKOVÁ, Alexandra, Eva ČEŠKOVÁ and Ivana DRTÍLKOVÁ. Obecná a speciální psychiatrie. Multimediální podpora výuky klinických a zdravotnických oborů. In http://portal.med.muni.cz/clanek-347-obecna-a-specialni-psychiatrie.html. Portál LF MU (on-line). 2011. info
 • RABOCH, Jiří, Pavel PAVLOVSKÝ and Dana JANOTOVÁ. Psychiatrie : minimum pro praxi. 5. vyd. Praha: Triton, 2012. 239 s. ISBN 9788073875824. info
 • MALÁ, Eva and Pavel PAVLOVSKÝ. Psychiatrie : [učebnice pro zdravotní sestry a další pomáhající profese]. Vyd. 2. Praha: Portál, 2010. 143 s. ISBN 9788073677237. info
 • KAŠPÁREK, Tomáš. Psychiatrická propedeutika. Multimediální podpora výuky klinických a zdravotnických oborů. In Portál LF MU (on-line). 2011. URL info
Teaching methods (in Czech)
Přednášky, semináře, kazuistiky
Assessment methods (in Czech)
Zkouška formou písemného testu
Language of instruction
Czech
Further comments (probably available only in Czech)
The course is taught annually.
Teacher's information
http://psychiatrie.med.muni.cz
The course is also listed under the following terms Spring 2015, Spring 2017, Spring 2018, spring 2019, spring 2020, spring 2021.
 • Enrolment Statistics (Spring 2016, recent)
 • Permalink: https://is.muni.cz/course/med/spring2016/BZPS061p