MIKRI0222p Resuscitační a intenzivní medicína II - přednáška

Lékařská fakulta
jaro 2016
Rozsah
10 celkem. 2 kr. Ukončení: zk.
Vyučující
prof. MUDr. Roman Gál, Ph.D. (přednášející)
MUDr. Jan Maláska, Ph.D. (přednášející)
MUDr. Jitka Zemanová (přednášející)
Mgr. Petra Juřeníková, Ph.D. (cvičící)
Lenka Dobrovolná (pomocník)
Martina Matoušková (pomocník)
Bc. Tereza Polzer, DiS. (pomocník)
Garance
prof. MUDr. Pavel Ševčík, CSc.
Klinika anesteziologie, resuscitace a intenzivní medicíny - Společná pracoviště s Fakultní nemocnicí Brno - pracoviště medicíny dospělého věku - Lékařská fakulta
Kontaktní osoba: Bc. Tereza Polzer, DiS.
Dodavatelské pracoviště: Klinika anesteziologie, resuscitace a intenzivní medicíny - Společná pracoviště s Fakultní nemocnicí Brno - pracoviště medicíny dospělého věku - Lékařská fakulta
Předpoklady
MIKOS0121 Ošet. péče v intenz. med. I-cv && MIKRI0121p Resusc. a intenziv. med. I-př.
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Předmět je spolu s předmětem Resuscitační a intenzivní medicína I koncipován jako teoretický celek.
Studující získají informace a teoretické znalosti potřebné k poskytování ošetřovatelské péče u pacientů s reverzibilním selháním základních životních funkcí.
Budou teoreticky vybaveni pro realizaci monitoringu, speciálních diagnostických metod a adekvátní péče o pacienty s dočasnou náhradou základních vitálních funkcí respektive o pacienty tímto selháním ohroženými.
Osnova
 • Přednášky:
 • 1.týden: nutriční potřeby kriticky nemocných, metabolický monitoring v intenzivní medicíně
 • 2.týden: enterální výživa- přípravky, technické zajištění, realizace, komplikace
 • 3.týden: parenterální výživa - přípravky, technické zajištění, realizace, komplikace
 • 4.týden: poruchy vnitřního prostředí I
 • 5.týden: poruchy vnitřního prostředí II
 • 6.týden: šokové stavy
 • 7.týden: multiorgánové selhání
 • 8.týden: sepse, SIRS
 • 9.týden: prevence nozokomiálních nákaz v intenzivní medicíně
 • 10.týden: závažná poškození v důsledku fyzikálních vlivů
 • 11.týden: akutní intoxikace
 • 12.týden: efektivní KPR ve všech věkových skupinách, vyhodnocení účinnosti
 • 13.týden: bezprostřední péče po úspěšné KPR
 • 14.týden: umírání a smrt v intenzivní medicíně
 • 15.týden: transplantační program, péče o dárce orgánů
Literatura
  povinná literatura
 • ŠEVČÍK, Pavel, Vladimír ČERNÝ a Jiří VÍTOVEC. Intenzívní medicína. 2. rozš. vyd. Praha: Galén, 2003. xxi, 422. ISBN 807262203X. info
 • KAPOUNOVÁ, Gabriela. Ošetřovatelství v intenzivní péči. Vyd. 1. Praha: Grada, 2007. 350 s. ISBN 9788024718309. info
 • ZADÁK, Zdeněk a Eduard HAVEL. Intenzivní medicína na principech vnitřního lékařství. 1. vyd. Praha: Grada, 2007. 335 s. ISBN 9788024720999. info
 • • Zákon č.285/2002 Sb. O darování, odběrech a transplantacích tkání a orgánů a o změně některých orgánů
 • Vyhláška MZ ČR č. 437/2002 Sb.
  doporučená literatura
 • • Drábková, J.: Referátový výběr z anesteziologie, resuscitační a intenzivní medicíny. NLK Praha 2008, 2009, ..
Výukové metody
Teoretické přednášky.
Metody hodnocení
Předmět je ukončen zkouškou.
Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2015, jaro 2017, jaro 2018, jaro 2019, jaro 2020, jaro 2021.