BZPS061p Neodkladná péče v psychiatrii - přednáška

Lékařská fakulta
jaro 2017
Rozsah
3/0/0. 3 kr. Ukončení: zk.
Vyučující
MUDr. Elis Bartečků, Ph.D. (přednášející)
MUDr. Šimon Ondruš (pomocník), MUDr. Elis Bartečků, Ph.D. (zástupce)
MUDr. Jana Hořínková, Ph.D. (přednášející)
MUDr. Lenka Schmidtová (pomocník), MUDr. Elis Bartečků, Ph.D. (zástupce)
Mgr. Bc. Pavla Linhartová, Ph.D. (přednášející)
MUDr. Marie Obdržálková (pomocník), MUDr. Elis Bartečků, Ph.D. (zástupce)
Mgr. Terézia Knejzlíková (pomocník), MUDr. Elis Bartečků, Ph.D. (zástupce)
Garance
prof. MUDr. Tomáš Kašpárek, Ph.D.
Psychiatrická klinika - Společná pracoviště s Fakultní nemocnicí Brno - pracoviště medicíny dospělého věku - Lékařská fakulta
Kontaktní osoba: Jana Pazderová
Dodavatelské pracoviště: Psychiatrická klinika - Společná pracoviště s Fakultní nemocnicí Brno - pracoviště medicíny dospělého věku - Lékařská fakulta
Rozvrh
St 22. 2. až St 5. 4. St 10:00–12:30 N02230
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Hlavní cíle výuky jsou:
získání teoretických znalostí o organizaci a významu psychiatrické péče v neodkladné akutní péči
získání teoretických znalostí o řešení akutních psychiatrických stavů
získání teoretických znalostí o možných farmakologických i nefarmakologických postupech léčby
Výstupy z učení
Po ukončení předmětu bude student schopen:
porozumět významu a organizaci psychiatrické péče v akutní neodkladné péči
popsat a rozpoznat příznaky nejčastějších psychických poruch
popsat a rozpoznat příznaky prvních atak psychóz
navrhnout vhodnou akutní léčbu pro zklidnění psychotického pacienta
Osnova
 • základy organizace psychiatrické péče
 • psychiatrická diagnostika
 • poruchy jednotlivých psychických funkcí
 • afektivní poruchy
 • schizofrenie
 • poruchy vyvolané užíváním psychoaktivních látek
 • poruchy osobnosti
 • neurotické poruchy a poruchy vyvolané stresem
 • poruchy příjmu potravy
 • základy terapie psychických poruch
 • farmakoterapie a další biologické způsoby léčby v psychiatrii
 • akutní stavy v psychiatrii a jejich terapeutické ovlivnění duševní poruchy v šestinedělí
 • psychofarmaka v graviditě a při kojení
Literatura
  povinná literatura
 • KAŠPÁREK, Tomáš. Psychiatrická propedeutika. Multimediální podpora výuky klinických a zdravotnických oborů. In Portál LF MU (on-line). 2011. URL info
 • ŽOURKOVÁ, Alexandra, Eva ČEŠKOVÁ a Ivana DRTÍLKOVÁ. Obecná a speciální psychiatrie. Multimediální podpora výuky klinických a zdravotnických oborů. In http://portal.med.muni.cz/clanek-347-obecna-a-specialni-psychiatrie.html. Portál LF MU (on-line). 2011. info
 • MALÁ, Eva a Pavel PAVLOVSKÝ. Psychiatrie : [učebnice pro zdravotní sestry a další pomáhající profese]. Vyd. 2. Praha: Portál, 2010. 143 s. ISBN 9788073677237. info
  doporučená literatura
 • RABOCH, Jiří, Pavel PAVLOVSKÝ a Dana JANOTOVÁ. Psychiatrie : minimum pro praxi. 5. vyd. Praha: Triton, 2012. 239 s. ISBN 9788073875824. info
 • ZVOLSKÝ, Petr. Obecná psychiatrie. 2. vyd. Praha: Karolinum, 1997. 192 s. ISBN 8071844942. info
 • ZVOLSKÝ, Petr. Speciální psychiatrie. Praha: Univerzita Karlova v Praze, nakladatelství Karolinum, 2003. 206 s. ISBN 8071842036. info
 • KRATOCHVÍL, Stanislav. Základy psychoterapie. 5. přeprac. vyd. Praha: Portál, 2006. 383 s. ISBN 8073671220. info
Výukové metody
teoretická příprava
kazuistické semináře
Metody hodnocení
účast na výuce (povolena 1 absence)
zkouška formou písemného testu
Informace učitele
http://psychiatrie.med.muni.cz
Výuka probíhá každou středu od 10.00 do 12.30 hod.v jarním semestru v posluchárně Psychiatrické klinik FN Brno, budova G, Jihlavská 20, 625 00 Brno.
Další komentáře
Předmět je vyučován každoročně.
Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2015, jaro 2016, jaro 2018, jaro 2019, jaro 2020, jaro 2021.