AJ9402 Didaktika anglického jazyka 1B

Pedagogická fakulta
jaro 2024
Rozsah
0/2/0. kombinované studium: výuka v blocích. 2 kr. Ukončení: z.
Vyučováno prezenčně.
Vyučující
doc. Mgr. Světlana Hanušová, Ph.D. (cvičící)
Garance
doc. Mgr. Světlana Hanušová, Ph.D.
Katedra anglického jazyka a literatury – Pedagogická fakulta
Kontaktní osoba: Jana Popelková
Dodavatelské pracoviště: Katedra anglického jazyka a literatury – Pedagogická fakulta
Rozvrh seminárních/paralelních skupin
AJ9402/Kombi01: Pá 1. 3. 12:00–13:50 učebna 58, Pá 15. 3. 12:00–13:50 učebna 58, Pá 5. 4. 12:00–13:50 učebna 58, Pá 19. 4. 12:00–13:50 učebna 58, Pá 3. 5. 12:00–13:50 učebna 58, Pá 17. 5. 12:00–13:50 učebna 58, S. Hanušová
AJ9402/Kombi02: Pá 1. 3. 17:00–18:50 učebna 57, Pá 15. 3. 17:00–18:50 učebna 57, Pá 5. 4. 17:00–18:50 učebna 57, Pá 19. 4. 17:00–18:50 učebna 57, Pá 3. 5. 17:00–18:50 učebna 57, Pá 17. 5. 17:00–18:50 učebna 57, S. Hanušová
AJ9402/Prez01: Po 12:00–13:50 učebna 58, S. Hanušová
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory/plány
předmět má 8 mateřských oborů, zobrazit
Cíle předmětu
The students will be able to understand various factors that influence the process of language learning and acquisition. They will be able to identify individual differences among learners and develop appropriate instructional strategies to accommodate every learner in an inclusive classroom.
Výstupy z učení
Students will:
-be familiar with the theories of first and second language acquisition,
-be able to read academic texts about new developments in the field of the second language acquisition,
-understand specific learning needs and their implications for foreign language teaching,
-be able to identify learners´specific needs,
-be able to plan and apply activities that accommodate individual learners´needs,
-suggest appropriate learning strategies to their learners,
-apply differentiation in teaching a heterogeneous class and develop further in this field,
-compile their teaching portfolios as an ongoing task,
-reflect on their professional development with the use of the portfolio.
Osnova
 • 1. Theories of the first language acquisition 2. Bilingualism and multilingualism 3. Theories of the second language acquisition 4. Individual differences in language learners 5. Factor of age 6. Learner beliefs 7. Learning styles 8. Learner strategies 9. Learner autonomy and its development 10.Learners with SpLD 11.Differentiation 12.Broadening the scope of language education.
Literatura
  povinná literatura
 • LIGHTBOWN, Patsy a Nina Margaret SPADA. How languages are learned. Fourth edition. Oxford: Oxford University Press, 2013, ix, 256. ISBN 9780194541268. info
  doporučená literatura
 • SCRIVENER, Jim. Learning teaching : the essential guide to English language teaching. Third edition. London: Macmillan, 2011, 414 stran. ISBN 9780230729827. info
 • OXFORD, Rebecca L. Teaching and researching language learning strategies : self-regulation in context. Second edition. New York: Routledge, Taylor & Francis Group, 2017, xv, 354. ISBN 9781138856790. info
 • OXFORD, Rebecca L. Language learning strategies :what every teacher should know. Boston: Heinle & Heinle, 1990, xxii, 342. ISBN 0-8384-2862-2. info
Výukové metody
Seminars, workshops, discussions, reading.
Metody hodnocení
Credit requirements: 1.attendance (studying materials in moodlinka in case of absence) 2.active participation in seminars 3.seminar paper
Vyučovací jazyk
Angličtina
Informace učitele
https://moodlinka.ics.muni.cz/course/view.php?id=448
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je vyučován každoročně.
Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2018, jaro 2019, jaro 2020, jaro 2021, jaro 2022, jaro 2023, jaro 2025.
 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/ped/jaro2024/AJ9402