CJV_RJA2 Entrance Test A2 - Russian

Faculty of Education
Autumn 2017
Extent and Intensity
0/0/0. 1 credit(s). Type of Completion: z (credit).
Teacher(s)
Mgr. Kateryna Hertlová (lecturer)
Mgr. Monika Ševečková, Ph.D. (lecturer)
Mgr. Gabriela Hublová, Ph.D. (assistant)
Guaranteed by
Mgr. Monika Ševečková, Ph.D.
Language Centre, Faculty of Education Division - Faculty Branches of University Departments - Faculty of Education
Contact Person: Jitka Autratová
Supplier department: Language Centre, Faculty of Education Division - Language Centre
Prerequisites
Previous A2-level pass.
Course Enrolment Limitations
The course is only offered to the students of the study fields the course is directly associated with.
fields of study / plans the course is directly associated with
there are 31 fields of study the course is directly associated with, display
Course objectives
Placement test. To place the students upon the A2-level entrance test results.
Syllabus
  • Grammar and vocabulary A2-level test.
Literature
    required literature
  • BELYNTSEVA, Olga and Adam JANEK. Učebnik sovremennogo russkogo jazyka. Vydání 1. Brno: Computer Press, 2009. xii, 554. ISBN 9788025124420. info
    recommended literature
  • KAGUŠEVA, Maria and Julija MAMONOVA. Cvičebnice ruštiny : gramatika, konverzace, slovní zásoba. Vyd. 1. Brno: Computer Press, 2007. 214 s. ISBN 9788025118351. info
  • NEKOLOVÁ, Věra, Irena CAMUTALIOVÁ and Alena VASILJEVA-LEŠKOVÁ. Ruština nejen pro samouky. Vyd. 2. Voznice: Leda, 2007. 535 s. ISBN 9788073351120. info
Teaching methods
Basic grammar and casual vocabulary test. Passmark: 70% (28/40).
Assessment methods
Grammar and vocabulary A2-level test.
Language of instruction
Russian
Follow-Up Courses
Further comments (probably available only in Czech)
The course is taught annually.
Note related to how often the course is taught: Vstupní test v lednu pro studium v jarním semestru.
General note: Vstupní test pro prezenční bakalářské studium. Nutno úspěšně absolvovat v předstihu (obvykle v lednu) před zápisem předmětu Ruština - A v jarním semestru.
Information on the extent and intensity of the course: Úvodní konzultace na začátku semestru, dále samostudium.
Information on course enrolment limitations: Vstupní test nutno úspěšně absolvovat před zapsáním předmětu Ruština pro ...
Listed among pre-requisites of other courses
The course is also listed under the following terms Autumn 2008, Autumn 2009, Autumn 2010, Autumn 2013, Autumn 2014, Autumn 2015, Autumn 2016.
  • Enrolment Statistics (recent)
  • Permalink: https://is.muni.cz/course/ped/autumn2017/CJV_RJA2