CJp208 Alternative Methods of the Czech Language Teaching 2

Faculty of Education
Spring 2021
Extent and Intensity
0/2/0. 2 credit(s). Type of Completion: z (credit).
Teacher(s)
doc. PhDr. Jana Marie Tušková, Ph.D. (lecturer)
Mgr. et Mgr. Radim Ošmera (seminar tutor)
Guaranteed by
doc. PhDr. Jana Marie Tušková, Ph.D.
Department of Czech Language and Literature - Faculty of Education
Contact Person: Petra Rozbořilová
Supplier department: Department of Czech Language and Literature - Faculty of Education
Timetable of Seminar Groups
CJp208/01: Thu 8:00–9:50 učebna 39, R. Ošmera, J. Tušková
Prerequisites
Cjp205 Alternative Methods of the Czech Language Teaching 1
It is presupposed that the student has finished CJp 205 Alternative Methods of the Czech Language Teaching 1.
Course Enrolment Limitations
The course is only offered to the students of the study fields the course is directly associated with.

The capacity limit for the course is 26 student(s).
Current registration and enrolment status: enrolled: 0/26, only registered: 6/26
fields of study / plans the course is directly associated with
Course objectives
The aim of the course is to: master other critical thinking methods practically that develop reading literacy in the Czech language on the 2nd stage of basic school; to comprehend conditions for a development of reading literacy at school. Gained educational methods correspond to the Framework Education Programme for Elementary Education requirements. The course develops the knowledge and primarily practical skills the undergraduates get in the lessons of The Alternative Methods of Teaching the Czech Language I.
Learning outcomes
At the end of the course the student will be able: 1. to use the alternative methods - the methods should develop active, effective learning, then to develop work with a text and creativity;
2. to use the methods of the critical thinking in teaching Czech, especially in grammar and stylistic lessons at the primary school;
3. to use critical thinking methods for a development of reading literacy;
4. argue their and their colleagues’ didactic performances when presenting a lesson plan.
Syllabus
 • Development of methods used within an evocation stage of a lesson.
 • 2. Development of methods used within a stage of realization of meaning.
 • 3. Development of methods used within a reflection stage.
 • 4. Game as a teaching method in the Czech language.
 • 5. Conditions for developing reading literacy at school.
 • 6. Reading literacy and its components.
 • 7. Reading with comprehension and activation of a pupil.
 • 8. Methods of developing reading skills.
 • 9. Reading with questions.
 • 10. Anticipation guide.
 • 11. Reading workshop techniques.
 • 12. Pupils’ evaluation.
Literature
  required literature
 • Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání, Praha : VÚP 2004
  recommended literature
 • WILDOVÁ, Radka a kol. Čtenářská gramotnost a podpora jejího rozvoje ve škole. Praha: Univerzita Karlova, 2012. 212 s. ISBN 978-80-7290-579-9.
 • KOŠŤÁLOVÁ, Hana a kol. Čtenářská gramotnost jako vzdělávací cíl pro každého žáka [online]. Praha: Česká školní inspekce. 2010. Dostupné z: http://www.csicr.cz/cz/85256-ctenarska-gramotnost-jako-vzdelavaci-cil-pro-kazdeho-zaka
 • KRAMPOLOVÁ, Iveta. Netradiční úlohy, aneb, Čteme s porozuměním. Praha: Ústav pro informace ve vzdělávání, 2002. 143 s. ISBN 80-211-0416-3.
 • ALTMANOVÁ, Jitka a kol. Čtenářská gramotnost ve výuce: metodická příručka. 1. vyd. Praha: Národní ústav pro vzdělávání, 2011. 65 s. ISBN 978-80-86856-98-8.
 • COTTRELL, Stella. Critical thinking skills : developing effective analysis and argument. 2nd ed. New York: Palgrave Macmillan, 2011. xiv, 282. ISBN 9780230285293. info
 • INCH, Edward S. and Barbara WARNICK. Critical thinking and communication : the use of reason in argument. 6th ed. Boston: Allyn and Bacon, 2010. xiv, 363. ISBN 9780205672936. info
 • GRECMANOVÁ, Helena. Klima školy. Vyd. 1. Olomouc: Hanex, 2008. 209 s. ISBN 9788074090103. info
 • GRECMANOVÁ, Helena and Eva URBANOVSKÁ. Aktivizační metody ve výuce, prostředek ŠVP. Vydání první. Olomouc: Hanex, 2007. 178 stran. ISBN 9788085783735. info
 • GRECMANOVÁ, Helena, Eva URBANOVSKÁ and Petr NOVOTNÝ. Podporujeme aktivní myšlení a samostatné učení žáků (Supporting Active Thinking and Independent Learning of Pupils). Vyd. 1. Olomouc: Hanex, 2000. 160 pp. Edukace. ISBN 80-85783-28-2. info
 • KOŽMÍN, Zdeněk. Tvořivý sloh. Praha: Victoria Publishing, 1995. 104 pp. ISBN 80-7187-037-4. info
  not specified
 • TUŠKOVÁ, Jana Marie. Kritické myšlení jako prostředek rozvoje čtenářské gramotnosti. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2011. 11 pp. ISBN 978-80-210-5714-2. info
Teaching methods
A seminar, active class discussions among students about topics being talked over, class presentation - application of discussed methods and teaching strategies, homeworks
Assessment methods
The subject is ended by a credit test. The students are called to do homework in the course of the term. Credit requirements: a student is supposed to present a lesson plan that contains application of the methods on particular topics of the Czech language curriculum. Detailed requirements are available in each term in Study Materials of the course in the Information System MU, the folder Learning Materials.
Language of instruction
Czech
Further comments (probably available only in Czech)
The course is taught annually.
Information on course enrolment limitations: Předmět bude vypsán pouze tehdy, zaregistruje-li si jej 10 a více studentů.
The course is also listed under the following terms Spring 2018, Spring 2019, Spring 2020.
 • Enrolment Statistics (recent)
 • Permalink: https://is.muni.cz/course/ped/spring2021/CJp208