CJp508 Using of Corpora in Teaching Praxis

Faculty of Education
autumn 2020
Extent and Intensity
0/2/0. 2 credit(s). Type of Completion: z (credit).
Taught partially online.
Teacher(s)
PhDr. Ivana Kolářová, CSc. (lecturer)
doc. PhDr. Jana Marie Tušková, Ph.D. (lecturer)
Guaranteed by
doc. PhDr. Jana Marie Tušková, Ph.D.
Department of Czech Language and Literature - Faculty of Education
Contact Person: Petra Rozbořilová
Supplier department: Department of Czech Language and Literature - Faculty of Education
Timetable of Seminar Groups
CJp508/01: Tue 10:00–11:50 učebna 72, I. Kolářová, J. Tušková
Course Enrolment Limitations
The course is only offered to the students of the study fields the course is directly associated with.

The capacity limit for the course is 25 student(s).
Current registration and enrolment status: enrolled: 19/25, only registered: 0/25
fields of study / plans the course is directly associated with
Course objectives
The aim of the course is to apply the students’ skills gained during their work with the Czech National Corpus to their teaching practice – in teaching the Czech language; • Stress is laid on the skill to form queries in the CNC that would be useful in lessons of orthography, morphology, lexicology and word-formation or syntax.
Learning outcomes
At the end of the course, a student should be able to:
1. explain the structure of the CNC and its importance in teaching the Czech language;
2. use particular corpora of the CNC practically to look up language phenomena;
3. use particular corpora of the CNC practically to teach some language levels of the Czech language;
4. design a set of exercises based on working with various corpora of the CNC.
Syllabus
 • 1. Possibilities of use of the CNC corpora in teaching the Czech language – inductive and deductive teaching methods. • 2. Frequency of linguistic data and their use in teaching the Czech language. • 3. Observation of corpus data and their comparison with handbooks of orthography and grammar of current Czech language. • 4. Teaching about variant forms, mainly from the fields of orthography and morphology. • 5. Teaching about Phraseology in Czech National Corpus. • 6. Typology of exercises, creating of exercises and other activities for teaching the Czech language. • 7. Individual formation of exercises and presenting them.
Literature
  required literature
 • Pravidla českého pravopisu. Praha: Academia, 2005. 391 pp. ISBN 80-200-1327-X. info
 • Příruční mluvnice češtiny. Edited by Petr Karlík - Marek Nekula - Zdenka Rusínová. Vyd. 1. Praha: Lidové noviny, 1995. 800 s. ISBN 8071061344. info
  recommended literature
 • SVOBODOVÁ, Ivana. Psaní velkých písmen v češtině. Vydání první. Praha: Academia, 2015. 350 stran. ISBN 9788020025135. info
 • OSOLSOBĚ, Klára. Česká morfologie a korpusy (Czech morphology and corpora). Vyd. 1. Praha: Karolinum, 2014. 236 pp. ISBN 978-80-246-2562-1. URL info
 • ČERMÁK, František. Základní slovník českých přísloví : výklad a užití. Vyd. 1. Praha: NLN, Nakladatelství Lidové noviny, 2013. 135 s. ISBN 9788074222580. info
 • ČERMÁK, František and Michal KŘEN. A frequency dictionary of Czech. [London]: Routledge, 2011. 1 CD-ROM. ISBN 9780415576635. info
 • TUŠKOVÁ, Jana Marie. Deklinační systém femininních oikonym v češtině. Synchronní pohled na základě Českého národního korpusu. (The declension system of Czech feminine oikonyms. Synchronous view based on the Czech National Corpus). 1. vyd. Praha: Nakladatelství Lidové noviny, s. r. o. / Ústav Českého národního korpusu, 2011. 289 pp. Studie z korpusové lingvistiky, sv. 17. ISBN 978-80-7422-138-5. info
 • CVRČEK, Václav. Mluvnice současné češtiny. Vyd. 1. Praha: Univerzita Karlova v Praze, Nakladatelství Karolinum, 2010. 353 s. ISBN 9788024617435. info
 • TUŠKOVÁ, Jana Marie. Variantní a dubletní tvary v současné deklinaci apelativních feminin. (Variant grammar form and doublets in the contemporary declension of female appelatives). 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2006. 175 pp. Spisy Pedagogické fakulty Masarykovy univerzity 58. ISBN 80-210-4138-2. info
 • Jak využívat Český národní korpus. Edited by František Čermák - Renata Blatná. Vyd. 1. Praha: NLN, Nakladatelství Lidové noviny, 2005. 179 s. ISBN 8071067369. info
 • Slovník spisovné češtiny pro školu a veřejnost : s Dodatkem Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy České republiky /. Praha: Academia, 2005. 647 pp. ISBN 80-200-1347-4. info
 • Na co se nás často ptáte. Edited by Anna Černá. 1. vyd. Praha: Scientia, 2002. 168 s. ISBN 807183260X. info
 • OAKES, Michael P. Statistics for corpus linguistics. Edinburgh: Edinburgh University Press, 1998. xvi, 287 s. ISBN 0-7486-0817-6. info
Teaching methods
A seminar - problem method, controlled discussion on the professional issues of the course. Working with Czech National Corpus. Analysis of founded language phenomena. Presentation.
Assessment methods
The subject is ended by a credit, homework is required in the course of the term. To get a credit each student has to elaborate a written seminar work. Detailed requirements are available in each term in Study Materials of the course in the Information System MU, the folder Learning Materials.
Language of instruction
Czech
Further comments (probably available only in Czech)
Study Materials
The course is taught annually.
Information on course enrolment limitations: Předmět bude vypsán pouze tehdy, zaregistruje-li si jej 10 a více studentů.
The course is also listed under the following terms Autumn 2017, Autumn 2018, Autumn 2019.
 • Enrolment Statistics (recent)
 • Permalink: https://is.muni.cz/course/ped/autumn2020/CJp508