HTP019 Foreign Language on level B1 for Doctoral Study - Russian

Faculty of Education
Spring 2022
Extent and Intensity
0/0/0. 5 credit(s). Type of Completion: zk (examination).
Taught in person.
Teacher(s)
doc. PhDr. Mgr. Simona Koryčánková, Ph.D. (seminar tutor)
Guaranteed by
doc. PhDr. Mgr. Simona Koryčánková, Ph.D.
Department of Russian Language and Literature - Faculty of Education
Supplier department: Department of Russian Language and Literature - Faculty of Education
Prerequisites (in Czech)
Student si v průběhu studia zvolí jeden ze čtyř jazyků a vykoná z něj zkoušku u příslušného garanta.
Course Enrolment Limitations
The course is also offered to the students of the fields other than those the course is directly associated with.
fields of study / plans the course is directly associated with
Course objectives
1. Reading academic literature in the field of interest - 100 pages. 2. Key terminology in the field. 3. Communicative competence on the level of B1. 4. CV, annotation of the studied literature presented in writing.
Learning outcomes
Upon completion of the course the student will be able to: - analyze and interpret professional papers, monographs and articles in Russian language; - speaks independently in Russian, conducting a discussion on a specialist topic related to his doctoral work.
Syllabus
  • Written part: The student submits the following materials by email: - annotation of literature (academic text related to the topic of the student's thesis) - information about the topic of the thesis - CV - list of specialized vocabulary from the field of interest Each item should be 1 page long. Oral part: The student presents the thesis, proves the knowledge of terminology and the communicative competence of the level of B1.
Literature
  • CSIRIKOVÁ, Marie and Libuše URIEOVÁ. Odborný překlad v praxi : (na rusko-českém materiále). 1. vyd. Plzeň: Aleš Čeněk, 2005. 165 s. ISBN 8086898342. info
  • Ruština nejen pro samouky :klíč - slovník. Edited by Věra Nekolová - Irena Camutaliová - Alena Vasiljeva-Lešková. Dotisk 1. vyd. Voznice: LEDA, 2004. 79 s. ISBN 80-85927. info
  • NEKOLOVÁ, Věra, Irena CAMUTALIOVÁ and Alena VASILJEVA-LEŠKOVÁ. Ruština nejen pro samouky. Vydání 1. Praha: LEDA, 2002. 535 stran. ISBN 8085927969. info
  • Společný evropský referenční rámec pro jazyky : jak se učíme jazykům, jak je vyučujeme a jak v jazycích hodnotíme. Edited by Jaroslava Ivanová. 1. české vyd. Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci, 2002. 267 s. ISBN 8024404044. info
  • BALCAR, Milan. Ruská gramatika v kostce. Vyd. 1. Praha: Leda, 1999. 125 s. ISBN 80-85927-56-X. info
  • BARNET, Vladimír. Ruština pro pokročilé : učebnice pro přípravu ke státním jazykovým zkouškám. 3. upr. vyd. Praha: Státní pedagogické nakladatelství, 1997. 269 s. ISBN 8004266630. info
Teaching methods
autonomous working, consultation
Assessment methods
Exam. The student should demonstrate his/her ability to understand a special text. Requirement to the credit: 1. Regular active participationes during the semester. 2. Oral exam.
Language of instruction
Czech
Further comments (probably available only in Czech)
The course is taught annually.
The course is also listed under the following terms autumn 2020, Spring 2021, Autumn 2021.
  • Enrolment Statistics (recent)
  • Permalink: https://is.muni.cz/course/ped/spring2022/HTP019