Hi4_N945 National history after 1945

Faculty of Education
Spring 2007
Extent and Intensity
1/0/0. 1 credit(s). Type of Completion: z (credit).
Teacher(s)
doc. PhDr. František Čapka, CSc.
Guaranteed by
doc. PhDr. František Čapka, CSc.
Department of History - Faculty of Education
Contact Person: doc. PhDr. Bohuslav Klíma, CSc.
Prerequisites (in Czech)
NOW ( Hi4_S945 Seminar on national history after 1945 )
Course Enrolment Limitations
The course is also offered to the students of the fields other than those the course is directly associated with.
fields of study / plans the course is directly associated with
Syllabus (in Czech)
  • Obnovení ČSR. Košický vládní program. Ekonomická opatření. Únor 1948. Počátky stalinizace. Reformní hnutí v 60-tých letech. Rok 1968. Léta normalizace. 80. léta. Polistopadové období.
Literature
  • DOKULIL, Miloš, František ČAPKA and Jaroslav VACULÍK. Vybrané kapitoly z nejnovějších československých dějin II (Selected chapters from the latest Czechoslovak history II). Brno: Masarykova univerzita Brno, 1996. 16 pp. ISBN 80-210-0736-2. info
Assessment methods (in Czech)
Typ výuky: přednáška
Language of instruction
Czech
The course is also listed under the following terms Spring 2000, Spring 2001, Spring 2002, Spring 2003, Spring 2004, Spring 2005, Spring 2006.
  • Enrolment Statistics (recent)
  • Permalink: https://is.muni.cz/course/ped/spring2007/Hi4_N945