Hi4_S192 National History of the 19th Century Seminar 2

Faculty of Education
Spring 2005
Extent and Intensity
0/1/0. 1 credit(s). Type of Completion: z (credit).
Teacher(s)
doc. PhDr. František Čapka, CSc. (lecturer)
Guaranteed by
doc. PhDr. František Čapka, CSc.
Department of History - Faculty of Education
Contact Person: doc. PhDr. Bohuslav Klíma, CSc.
Prerequisites (in Czech)
Hi4_S191 National History of 19th C. Se && NOW ( Hi4_N192 National History of 19th C. 2 )
Course Enrolment Limitations
The course is also offered to the students of the fields other than those the course is directly associated with.
fields of study / plans the course is directly associated with
Syllabus (in Czech)
  • Říjnový diplom a únorová ústava 1861.Rakousko-pruská válka. Tábory lidu. Obraz české a moravské vesnice. Česká otázka. Masarykova otázka sociální. Rozpory v sociálnědemokratickém hnutí. Vývoj volebního systému. Moravský pakt. České školství. Československé legie.
Literature
  • Čapka, F.: Dokumenty a materiály ke studiu národních dějin v letech 1848 -1918. Brno 1996.
Assessment methods (in Czech)
Typ výuky: seminář
Language of instruction
Czech
The course is also listed under the following terms Spring 2000, Spring 2001, Spring 2002, Spring 2003, Spring 2004.
  • Enrolment Statistics (recent)
  • Permalink: https://is.muni.cz/course/ped/spring2005/Hi4_S192