OV4_SDF3 History of Philosophy 3 Seminar

Faculty of Education
Autumn 2003
Extent and Intensity
0/1/0. 1 credit(s). Type of Completion: z (credit).
Teacher(s)
doc. PhDr. Ivan Hodovský, DrSc. (lecturer)
Guaranteed by
doc. PhDr. Ivan Hodovský, DrSc.
Department of Civics - Faculty of Education
Contact Person: Marie Baráčková
Course Enrolment Limitations
The course is also offered to the students of the fields other than those the course is directly associated with.
fields of study / plans the course is directly associated with
Syllabus (in Czech)
  • Cílem semináře je důkladné seznámení s vybranými texty světových filozofů a jejich interpretace. Jde např. o výňatky z díla F. Nietzscheho, E. Husserla a M. Schelera. Z každého semináře se pořizuje protokol, který tvoří zápis četby, její interpretace a diskuse.
Assessment methods (in Czech)
Typ výuky: seminář
Language of instruction
Czech
Further Comments
The course can also be completed outside the examination period.
The course is taught annually.
The course is taught: every week.
The course is also listed under the following terms Autumn 1999, Autumn 2000, Autumn 2001, Autumn 2002.
  • Enrolment Statistics (recent)
  • Permalink: https://is.muni.cz/course/ped/autumn2003/OV4_SDF3