logo Pedagogická fakulta Katedra občanské výchovy
14411026 KOV Pedagogická fakulta MU

Garantovaná výuka   Publikační činnost

vedoucí katedryMgr. Barbora Vacková, Ph.D.

Zaměstnanci

Profesoři

Docenti

Odborní asistenti

Asistenti

Lektoři

Neučitelští pracovníci

Externí spolupracovníci