OVp015 Inroduction to Didactics of Civics and Social Science 1

Faculty of Education
Autumn 2023
Extent and Intensity
1/0/0. 2 credit(s). Type of Completion: z (credit).
Taught in person.
Teacher(s)
PhDr. Mgr. Radim Štěrba, Ph.D., DiS. (lecturer)
Guaranteed by
PhDr. Mgr. Radim Štěrba, Ph.D., DiS.
Department of Civics – Faculty of Education
Supplier department: Department of Civics – Faculty of Education
Timetable
each odd Thursday 16:00–17:50 učebna 50
Course Enrolment Limitations
The course is also offered to the students of the fields other than those the course is directly associated with.
fields of study / plans the course is directly associated with
Course objectives
The introductory course aims introduce to students with such components of pedagogical content knowledge in order to gradually form the concept of civic education at elementary schools and bases of social sciences (civic and social science) at secondary schools.
Learning outcomes
The student will be able to characterize the development of concepts of civic education in defined historical periods, to clarify the relation between the concept of the subject, the time context and the needs of the society at that time. It evaluates the contribution of J. Uher to the concept of the subject for First Czechoslovak Republic. In the examples he demonstrates the indocrination elements of this subject during the totalitarian regime, it will consider Pitha's conception with respect to the present.
Syllabus
 • 1. Civic education and foundations of social sciences, structure and sense of the subject in student preconceptions. 2nd to 3rd week: Historical reflection of the creation of civic education, beginnings in the educational policy of Maria Theresa and Joseph II, the period of Austria-Hungary. 4th to 5th week: Civic Education for the First Republic (contribution of J. Uher). 6. The period of the so-called Second Republic and the Protectorate of Bohemia and Moravia in relation to civic education. 7th to 8th week: Civic education after year 1945. 9. Civic education as an instrument of political and ideological indoctrination. 10th to 12th weeks: Analysis of so-called Piťha´s concept of civic education, interdisciplinarity, so-called ethical anthropology.
Literature
  required literature
 • STANĚK, Antonín. Výchova k občanství a evropanství. 1. vyd. Olomouc: Nakladatelství Olomouc, 2007. ISBN 978-80-7182-224-0.
 • Úvod do výchovy k občanství : knížka pro učitele a veřejnost. Edited by Petr Piťha. Praha: Orbis, 1992. 212 s. info
  recommended literature
 • UHER, Jan. Za novým životem: občanská nauka a výchova pro školy měšťanské. Praha: Unie, 1936.
 • NEJEDLÝ, Zdeněk. Ideová výchova na střední škole: osnovy z občanské výchovy, dějepisu a literární výchovy. V Praze: Státní nakladatelství, 1949.
 • Výchova k demokracii v transformující se společnosti : sborník příspěvků ze 7. ročníku Letní školy "Výchova k demokracii v transformující se společnosti" pro učitele občanské výchovy a základů společenských věd konané ve dnech. Edited by Miroslav Dopita - Marie Hrachovcová. 1. vyd. V Olomouci: Univerzita Palackého, 2001. 184 s. ISBN 8024403064. info
 • PIŤHA, Petr. Učitelé, společnost a výchova : (práce z devadesátých let). Vydání první. Praha: Karolinum, 1999. 217 stran. ISBN 8071849553. info
 • KŘIVÁNEK, Jan. Příručka zákonů, nařízení a předpisů o národním školství v Republice československé. 2. vyd. V Brně: Nákladem Ústředního spolku učitelského na Moravě, 1925. 1053 s. info
Teaching methods
Explanation, discussion.
Assessment methods
Written credit test (80% success rate).
Language of instruction
Czech
Follow-Up Courses
Further Comments
The course is taught annually.
Listed among pre-requisites of other courses
The course is also listed under the following terms Autumn 2018, Autumn 2019, autumn 2020, Autumn 2021, Autumn 2022.
 • Enrolment Statistics (recent)
 • Permalink: https://is.muni.cz/course/ped/autumn2023/OVp015