SKPC081 Příprava disertační práce

Pedagogická fakulta
podzim 2021
Rozsah
0/0/0. 15 kr. Ukončení: k.
Vyučováno prezenčně.
Vyučující
doc. Mgr. Jiří Havel, Ph.D. (přednášející)
doc. PaedDr. Hana Horká, CSc. (přednášející)
prof. PhDr. Mgr. Tomáš Janík, Ph.D. (přednášející)
doc. Mgr. Jana Kratochvílová, Ph.D. (přednášející)
doc. PaedDr. Vladislav Mužík, CSc. (přednášející)
doc. PhDr. Zora Syslová, Ph.D. (přednášející)
prof. PhDr. Vlastimil Švec, CSc. (přednášející)
doc. RNDr. Eva Trnová, PhD. (přednášející)
doc. Mgr. et Mgr. Kateřina Vlčková, Ph.D. (přednášející)
Garance
prof. PhDr. Mgr. Tomáš Janík, Ph.D.
Institut výzkumu školního vzdělávání - Pedagogická fakulta
Kontaktní osoba: Mgr. Jana Veličková
Dodavatelské pracoviště: Institut výzkumu školního vzdělávání - Pedagogická fakulta
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Cílem předmětu je zajistit, aby studenti průběžně studovali problematiku související s tématem disertační práce a výsledky tohoto studia promítali do jeího zpracovávání. Předmět tak plní i funkci kontrolní, neboť umožňuje školiteli, aby posoudil, jak student pokročil v rozpracovávání své disertační práce.
Výstupy z učení
Student bude po absolvování předmětu schopen:
- vymezit výzkumný problém;
- zpracovat jeho teoretická východiska;
- zhodnotit stav poznání ve vymezené oblasti;
- charakterizovat a zdůvodnit metodologii použitou ve vlastním výzkumu
- vyvozovat z výzkumných zjištění závěry pro praxi.
Osnova
  • Tento předmět má úzkou návaznost na metodologické předměty a volitelné předměty, které souvisí s tématy disertací. Konkrétní obsahovou náplň předmětu stanovuje školitel.
Literatura
  • Publikace dle zadané práce
Výukové metody
konzultace, projekty
Metody hodnocení
kolokvium
Informace učitele
Tuzemskou a zahraniční literaturu doporučuje školitel. Předpokládá se však samostatná práce studenta při výběru a studiu literatury.
Další komentáře
Poznámka k ukončení předmětu: školitel hodnotí vědeckou práci studenta kolokviem
Předmět je vyučován každý semestr.
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2020, jaro 2021, jaro 2022.
  • Statistika zápisu (nejnovější)
  • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/ped/podzim2021/SKPC081