SPpK85 Logopedická praxe I

Pedagogická fakulta
jaro 2022
Rozsah
2 týdny. 4 kr. Ukončení: z.
Vyučující
doc. PhDr. Ilona Bytešníková, Ph.D. (přednášející)
PhDr. Mgr. Dana Zámečníková, Ph.D. (přednášející)
Garance
doc. PhDr. Ilona Bytešníková, Ph.D.
Katedra speciální a inkluzivní pedagogiky – Pedagogická fakulta
Kontaktní osoba: PhDr. Mgr. Dana Zámečníková, Ph.D.
Dodavatelské pracoviště: Katedra speciální a inkluzivní pedagogiky – Pedagogická fakulta
Předpoklady
NOW ( SPpK88 Reflektivní seminář k logopedické praxi I )
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Studentky a studenti se seznamují s chodem pracoviště, personálním obsazením, strukturou dětí, žáků, klientů; provádí asistentské práce na přiděleném pracovišti pod supervizí určeného pracovníka.
Výstupy z učení
Orientace v intervenčních přístupech k dětem/žákům/klientům a v dokumentaci pracoviště.
Osnova
 • Praxe je zaměřena na asistentské práce na zvoleném pracovišti pod supervizí určeného pracovníka.
Literatura
  povinná literatura
 • Budoucí učitelé na souvislé praxi, aneb, Rukověť fakultního cvičného učitele : (příručka pro fakultní cvičné učitele a profesionálně zainteresované studenty učitelství pro 1. stupeň ZŠ). Edited by Hana Filová. Brno: Paido, 1998, 74 stran. ISBN 8085931567. info
  doporučená literatura
 • ŠIMONÍK, Oldřich. Oborové didaktiky a pedagogická praxe. In Oborové didaktiky v pregraduálním učitelském studiu (CD ROM). Brno: MU, 2004, s. 1-3. ISBN 80-210-3474-2. info
  neurčeno
 • ŠIMONÍK, Oldřich. Pedagogická praxe. Brno: MSD s.r.o., 2005, 128 s. Empirické studie, svazek 1. ISBN 80-86633-30-6. info
 • JANÍK, Tomáš a Jiří HAVEL. Pedagogická praxe a profesní rozvoj studentů. 2005. info
 • FILOVÁ, Hana. Budoucí učítelé na souvislé praxi. a kolektiv. 2. vyd. Brno: Paido, 1998, 74 s. edice pedagogické literatury. ISBN 80-85931-56-7. info
Výukové metody
Praktické činnosti v terénu.
Metody hodnocení
Odevzdání vypracované zprávy z praxe a zadaných formulářů. Zápočet.
Navazující předměty
Informace učitele
http://www.ped.muni.cz/wsedu/
Informace o podmínkách praxí na http://www.ped.muni.cz/wsedu/: studium, praxe-pokyny prezenční studium.
Další komentáře
Předmět je vyučován každoročně.
Výuka probíhá každý týden.
Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2020, jaro 2021.
 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/ped/jaro2022/SPpK85