VVb002 Contemporary Art 1

Faculty of Education
autumn 2020
Extent and Intensity
2/0/0. 4 credit(s). Type of Completion: zk (examination).
Taught partially online.
Teacher(s)
prof. PaedDr. Radek Horáček, Ph.D. (lecturer)
Guaranteed by
prof. PaedDr. Radek Horáček, Ph.D.
Department of Art - Faculty of Education
Contact Person: Mgr. Jitka Juřicová
Supplier department: Department of Art - Faculty of Education
Timetable
Mon 12:00–13:50 učebna 1
Prerequisites
The History of Art The Development of Art Culture
Course Enrolment Limitations
The course is only offered to the students of the study fields the course is directly associated with.
fields of study / plans the course is directly associated with
there are 6 fields of study the course is directly associated with, display
Course objectives
Lectures are aimed at artistic, historical, aesthetic, psychological, anthropological and philosophical issues of art development in world art.
Learning outcomes
Student can interpreted development of contemporary international and czech art since year 1945.
Syllabus
 • - action art - art museums - international art exhibitions - painting between generations - geometry and minimal today - concept - performance art - site specific
Literature
  recommended literature
 • ZÁLEŠÁK, Jan. Umění spolupráce (The Art of Collaboration). Praha - Brno: Akademie výtvarných umění - Masarykova univerzita, 2011. 292 pp. Edice VVP AVU sv. 4. ISBN 978-80-210-5707-4. URL info
 • HORÁČEK, Radek and Jan ZÁLEŠÁK. Aktuální otázka zprostředkování umění. Teorie a praxe galerijní pedagogiky, vizuální kultura a výtvarná výchova. (Actual issues of art mediation.). 1st ed. Brno: Masarykova univerzita, 2007. 190 pp. Spisy Pedagogické fakulty Masarykovy univerzity, s. ISBN 978-80-210-4371-8. info
 • RUHRBERG, Karl. Umění 20. století. Edited by Ingo F. Walther. Praha: Slovart, 2004. 840 s. ISBN 8072095218. info
 • POMAJZLOVÁ, Alena. Grotesknost v českém výtvarném umění 20. století (Grotesqueness in the Czech Art of 20th Century). Praha: Galerie hlavního města Prahy, 1987. 62 pp. info
  not specified
 • Permanent exhibition of 20th century Czech art (Souběž.) : Stálá expozice českého umění 20. století. info
 • VÁVRA, Jiří. Od impresionismu k postmoderně : dějiny vizuálního umění. 1. vyd. Olomouc: Nakladatelství Olomouc, 2001. 127 s. ISBN 8071821209. info
 • MORGANOVÁ, Pavlína. Akční umění. Photo by H. Pospíšilová. V Olomouci: Votobia, 1999. 269 s. ISBN 8071983519. info
 • TETIVA, Vlastimil. Podoby fantaskna v českém výtvarném umění 20. století :[Alšova jihočeská galerie v Hluboké nad Vltavou, hlavní sál, 1. května-20. září 1998]. V Hluboké nad Vltavou: Alšova jihočeská galerie, 1998. 94 s. ISBN 80-85857-16-2. info
 • POMAJZLOVÁ, Alena. Moderní nebo nemoderní galerie? (Sbírka českého umění 20. století) (Modern or Anti-modern Gallery? (The Collection of the Czech Art of 20th Century)). In POMAJZLOVÁ, Alena. Moderní galerie tenkrát 1902 - 1942. Praha: Národní galerie v Praze, 1992. p. 23 - 29. ISBN 80-7035-034-2. info
Teaching methods
lectures, class discussion
Assessment methods
written examen
Language of instruction
Czech
Further Comments
Study Materials
The course can also be completed outside the examination period.
The course is taught annually.
Teacher's information
http://www.ped.muni.cz/warts/dvkultur.htm
The course is also listed under the following terms Autumn 2017, Autumn 2018, Autumn 2019.
 • Enrolment Statistics (recent)
 • Permalink: https://is.muni.cz/course/ped/autumn2020/VVb002