ZS1BP_AC2A Grammar Practice on-line

Faculty of Education
Autumn 2007
Extent and Intensity
0/2/0. 2 credit(s). Type of Completion: z (credit).
Teacher(s)
PhDr. Tamara Váňová (seminar tutor)
Guaranteed by
Mgr. Gabriela Oaklandová
Department of English Language and Literature - Faculty of Education
Contact Person: Mgr. Petra Hoydenová
Prerequisites
! ZS1BP_AC2B Grammar Practice
The only prerequisite for attending this course is a fast and trouble-free Internet connection and the knowledge of English sufficient for understanding written texts.
Course Enrolment Limitations
The course is also offered to the students of the fields other than those the course is directly associated with.
fields of study / plans the course is directly associated with
Course objectives
The course offers practicing English grammar online from selected and tested free sources from the Internet without any F2F classes. The course is suitable for intermediate students who are capable of understanding written texts in English. Communication with the teachers is through the Forum.
Syllabus
 • Irregular verbs

  Overview of tenses

  Conditionals

  Modal verbs

  Gerunds and infinitives

  Prepositions and phrasal verbs

Literature
 • Veškerá literatura je součástí kurzu.
Assessment methods (in Czech)
Netutorovaný kurz probíhá formou samostudia online bez prezenční výuky po 24 hodin denně a 7 dnů v týdnu.
Pro ukončení předmětu je nutné vyplnit na 100% čtyři závěrečné testy, které obsahují pouze materiály ze cvičení na Englishpage, a závěrečný dotazník, jehož závěry se budeme snažit uplatnit pro zkvalitnění předmětu v dalších semestrech. Odpovědníky navíc můžete vyplňovat tak dlouho, dokud stoprocentní úspěšnosti nedosáhnete. S ohledem na neproduktivní vynalézavost studentů jsou ale nastaveny tak, že po vyhodnocení se správné výsledky neukazují, nicméně dosažený počet bodů se dozvíte Moje studium Odpovědníky (e-learning). Potřebný počet bodů k dosažení stoprocentní úspěšnosti najdete v instrukcích. Testy jsou během semestru nepřístupné; můžete s nimi začít pracovat až během zápočtového týdne.

Language of instruction
Czech
Further comments (probably available only in Czech)
Study Materials
The course is taught annually.
The course is taught: every week.
Listed among pre-requisites of other courses
Teacher's information
https://is.muni.cz/auth/elearning/warp.pl?fakulta=1441;obdobi=3604;kod=ZS1BP_AC2B;qurl=%2Fel%2F1441%2Fjaro2007%2FZS1BP_AC2B%2Findex.qwarp;zpet=https:%2F%2Fis.muni.cz%2Fauth%2Fucitel%2Fwarp_predmet_vyber.pl%3Ffakulta%3D1441%3Bobdobi%3D3604%3Bkod%3DZS1BP_A
The course is also listed under the following terms Autumn 2008, Autumn 2010, Autumn 2011, Spring 2012, Autumn 2012, Spring 2013, Autumn 2013, Spring 2014, Autumn 2014, Spring 2015, Autumn 2015, Spring 2016, Autumn 2016, Spring 2017, Autumn 2017, Spring 2018, Autumn 2018, Spring 2019.
 • Enrolment Statistics (Autumn 2007, recent)
 • Permalink: https://is.muni.cz/course/ped/autumn2007/ZS1BP_AC2A