VY3DC_ZP Final work

Faculty of Education
Autumn 2008
Extent and Intensity
0/0/0. 4 credit(s). Type of Completion: z (credit).
Teacher(s)
doc. PhDr. Mgr. Tomáš Čech, Ph.D. (seminar tutor)
PhDr. Denisa Denglerová, Ph.D. (seminar tutor)
Mgr. Tomáš Dvořáček, DiS. (seminar tutor)
Mgr. Lenka Gulová, Ph.D. (seminar tutor)
Mgr. Dušan Klapko, Ph.D. (seminar tutor)
doc. PhDr. Jiří Němec, Ph.D. (seminar tutor)
PaedDr. Vojtěch Nováček, CSc. (seminar tutor)
Mgr. Radka Pavlíčková, Ph.D. (seminar tutor)
PaedDr. Marie Pavlovská, Ph.D. (seminar tutor)
MgA. Lenka Polánková, Ph.D. (seminar tutor)
PhDr. Radovan Rybář, Ph.D. (seminar tutor)
Mgr. Petr Soják, Ph.D. (seminar tutor)
Mgr. Ema Štěpařová, Ph.D. (seminar tutor)
Guaranteed by
doc. PhDr. Jiří Němec, Ph.D.
Department of Social Education - Faculty of Education
Contact Person: Mgr. Zuzana Nováčková
Course Enrolment Limitations
The course is only offered to the students of the study fields the course is directly associated with.
fields of study / plans the course is directly associated with
Course objectives
Acquaintance with selected parts of aesthetic thinking. Basics of methodical work in physical education, focusing on working out a thesis.
Syllabus
  • Aesthetic basic of education. Art as a means of education. Perception of art work. Creation of art work. Means of expression of art. Psychological methods for influencing by art (art therapy, music therapy, bibliotherapy). Child a art - development of creativity. Aesthetic education of school children. 1. Choosing the topic. 2. Preparation of a project of the thesis. - selection and description of a problem to be solved - aim of the work - elaboration methods, partial milestones - references - timeline of the thesis elaboration. 3. Recommended phases of the thesis elaboration. 4. Forms of thesis elaboration, formal issues - editing the text - references, citations, concrete examples - layout of the binding and frontpage - possible appendices. 5.Defense of the thesis
Literature
  • ČMEJRKOVÁ, Světla, František DANEŠ and Jindra SVĚTLÁ. Jak napsat odborný text. Vydání první. Praha: Leda, 1999. 255 stran. ISBN 8085927691. info
  • FILKA, Jaroslav. Metodika tvorby diplomové práce :praktická pomůcka pro studenty vysokých škol. 1. vyd. Brno: Vydavatelství Knihař, 2002. 223 s. ISBN 80-86292-05-3. info
  • Míčko, Miroslav. Umění nebo život :rozhovory a vyznání. Vyd. 2., v nakl. Academia 1. Praha : Academia, 2004. 155 s. ISBN 802001232X.
  • Eco, Umberto. Jak napsat diplomovou práci : Come si fa una tesi di laurea (Orig.). Translated by Ivan Seidl. Olomouc : Votobia, 1997. 271 s. ISBN 80-7198-173-7.
  • Ptáčková, Brigita - Stibral, Karel. Estetika na dlani. 1. vyd. Olomouc : Rubico, 2002. 150 s. : i. ISBN 80-85839-79-2.
  • Náhradní obsah: Dvořáková-Janů, Věra. Jak psát diplomovou práci. 1. vyd. Praha : Česká zemědělská univerzita, 1996. 37 s. + př. ISBN 80-213-0229-1
  • SPOUSTA, Vladimír, Josef MAŇÁK, Jan ŠŤÁVA and Zdeňka DOHNÁLKOVÁ. Vádemékum autora odborné a vědecké práce (se zaměřením na práce pedagogické) (Vade mecum for the writer of special and scientific essays (with special reference to pedagogical works).). 1. vyd. 2000, 1. dotisk 2001. Brno: Masarykova univerzita v Brně, 2000. 158 pp. ISBN 80-210-238. info
Assessment methods
Consultation, elaboration and defense of the thesis
Language of instruction
Czech
Further comments (probably available only in Czech)
Information on the extent and intensity of the course: konzultace.
The course is also listed under the following terms Autumn 2003, Autumn 2004, Autumn 2005, Autumn 2006, Autumn 2007, Autumn 2009, Autumn 2010, Autumn 2011, Autumn 2012, Autumn 2013, Autumn 2014, Autumn 2015, Autumn 2016, Autumn 2017, Autumn 2018, Autumn 2019, autumn 2020, Autumn 2021.
  • Enrolment Statistics (Autumn 2008, recent)
  • Permalink: https://is.muni.cz/course/ped/autumn2008/VY3DC_ZP