SPp210 Patopsychologie 2

Pedagogická fakulta
podzim 2017
Rozsah
1/0/0. 3 kr. Ukončení: k.
Vyučující
prof. PhDr. Evžen Řehulka, CSc. (přednášející)
Garance
prof. PhDr. Marie Vítková, CSc.
Katedra speciální a inkluzivní pedagogiky - Pedagogická fakulta
Kontaktní osoba: PhDr. Mgr. Ilona Fialová, Ph.D.
Dodavatelské pracoviště: Katedra speciální a inkluzivní pedagogiky - Pedagogická fakulta
Rozvrh
St 7:30–8:15 učebna 50
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory/plány
předmět má 7 mateřských oborů, zobrazit
Cíle předmětu
Předmět poskytuje základní orientaci v psychologické problematice nemocných a zdravotně postižených a v psychologii handicapu. Předmět je koncipován široce s využitím řady teoretických a praktických oborů zejména medicínských (psychiatrie, neurologie a další) a je zaměřen do speciální pedagogiky, psychologie, event. sociologie a ve svých cílech sleduje pomoc postiženým lidem a jejich uplatnění v životě. Navazuje na předmět Patopsychologie 1 a výrazně prohlubuje obsah tohoto předmětu.
Osnova
  • Psychologie postižených, psychické zvláštnosti osobnosti jedinců s různými druhy postižení tělesného a duševního. Problematika odlišného životního stylu a sociální patologie. Somatická nemoc jako psychologický problém. Prožívání nemoci. Psychosomatika. Poruchy a onemocnění nervového systému a jejich psychologické důsledky. Epilepsie. Dětská mozková obrna. Postižení zrakové, sluchové, pohybové, komunikační handicap. Demence a mentální retardace. Schizofrenie a pervazivní vývojové poruchy. Afektivní, a asociativní poruchy. Úzkostné a posttraumatické poruchy. Poruchy příjmu potravy. Poruchy v oblasti sexuality. Sebepoškozování a suicidium. Poruchy osobnosti. Základní problematika sociální patologie s psychologickými a patopsychologickými důsledky.
Literatura
    povinná literatura
  • VÁGNEROVÁ, Marie. Současná psychopatologie pro pomáhající profese. Vydání první. Praha: Portál, 2014. 815 stran. ISBN 9788026206965. info
  • VÁGNEROVÁ, Marie. Psychopatologie pro pomáhající profese. Vyd. 5., rozš. a přeprac. Praha: Portál, 2012. 870 s. ISBN 9788026202257. info
  • VÁGNEROVÁ, Marie. Psychopatologie pro pomáhající profese :variabilita a patologie lidské psychiky. Vyd. 1. Praha: Portál, 1999. 444 s. ISBN 80-7178-214-9. info
    doporučená literatura
  • VÁGNEROVÁ, Marie, Zuzana HADJ-MOUSSOVÁ a Stanislav ŠTECH. Psychologie handicapu. 2. vyd. Praha: Karolinum, 2000. 230 s. ISBN 8071849294. info
  • OREL, Miroslav. Psychopatologie. Vyd. 1. Praha: Grada, 2012. 263 s. ISBN 9788024737379. info
Výukové metody
Teoretická příprava, samostudium.
Metody hodnocení
Písemný test.
Informace učitele
http://www.ped.muni.cz/wsedu
Podrobné informace sdělí vyučující.
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je vyučován každoročně.
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2018, podzim 2019, podzim 2020.